DPU

Aarhus Universitets segl

Hvad er brugbar pædagogisk forskning?

Hvordan gør den pædagogiske forskning mest gavn i skoler og dagtilbud, men også i kommuner og ministerier, hvor man udvikler skole- og børnepolitik? Og hvad er det egentlig, der gør forskningen brugbar? Det undersøger vi i det nye nummer af DPU's digitale magasin Asterisk.


Pædagogisk forskning skal levere indsigter

Selvom pædagogisk praksis ofte efterspørger konkrete anbefalinger fra forskningen, må forskeren insistere på høje videnskabelige standarder og derfor også på forskningens begrænsninger: Den pædagogiske forskning skal ikke afgøre, hvad praksis og policy skal gøre eller ikke gøre. Forskningens opgave er alene at levere viden og indsigter, og så er det op til praksis og politikere at bruge den viden. 

Pædagogisk viden til samfundet

DPU-forskerne Lars Qvortrup og Steen Nepper Larsen giver hver deres bud på, hvad forskellig slags pædagogisk forskningsviden kan og bør bruges til i vores samfund. Værdien af forskningsviden viser sig nemlig ikke altid som et kontant bidrag til praksis. De peger også hver især på, hvad der skal til, for at vi kan regne med det, forskerne siger, og artiklen kommer derfor også omkring begreber som evidens og effekt, kausalitet og sandhed.

Teoriens begrænsninger

”Vi har en tendens til at tro, at en pædagogisk teori kan guide til en bestemt handling, som så kan føre til et bestemt resultat. Men ingen teorier kan favne alt det, der foregår i praksis." Sådan lyder det fra den norske professor Tone Kvernbekk.

En god nok lærer

Tre DPU-forskere har undersøgt, hvad der bekymrer nye lærere mest, når de lander i deres første job i skolen. Undersøgelsen viser bl.a., at de nye lærere føler sig fanget i et krydspres mellem på den ene side tids- og arbejdspres og på den anden side høje faglige idealer. De tre forskere giver i en ny bog en række råd til de nye lærere – blandt andet, at de skal droppe ideen om at være den perfekte lærer fra dag ét.

Kommentar: Forskeren som brobygger 

I en kommentar argumenterer DPU-forsker Mikkel Stovgaard for, at forskeren skal påtage sig rollen som brobygger mellem didaktisk forskning og praksis. Han ser et stort potentiale i at fremme synergien mellem forskning og undervisningspraksis og efterlyser samtidig en debat om, hvorvidt skoleforskningen reelt tilbyder lærere den type viden, de har brug for.

Leder: Er des-interessen døende i den pædagogiske forskning?

I sin leder argumenterer Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet, for, at pædagogisk forskning skal værne om balancen mellem sandhed og anvendelighed. Kravet om praksisnærhed fra såvel politikere som forskningsfinansierende fonde øger nemlig risikoen for, at forskerne gøres til klienter for politiske interesser.

Uden for tema: Legepladsen afspejler tidens børnesyn

Professor i barndomshistorie Ning de Coninck-Smith tager os med på en tidsrejse i legepladsens historie. Fra den første sandkasse i København, over reformpædagogikken med skrammellegepladser og hulebyer til i dag, hvor børn igen skal bruge kroppen og klatre højt op.