DPU

Aarhus Universitets segl

DPU’s magasin Asterisk gentænker læring

Læring er et grundlæggende menneskeligt fænomen og foregår over alt: I skoler og uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser, i dagtilbuddene og i familierne. Både skoler og dagtilbud stiller krav om, at læringen skal fortsætte derhjemme, og det presser familierne – særligt de udsatte. Det nye nummer af Asterisk – DPU’s digitale magasin – kigger læringsbegrebet efter i sømmene: hvad betyder det egentlig, hvordan udmøntes det i praksis, og hvorfor møder det modstand?

Illustration: Morten Voigt

Mindre støj på læringslinjen, tak

”Læring er det, der foregår, når nogen udvikler sig.” Sådan lyder det fra DPU-professor Jeppe Bundsgaard i feature-artiklen, hvor han sammen med rektor for UC Syd, Alexander von Oettingen tager os med rundt om læringsbegrebet. Hvad er det egentlig for en størrelse, hvordan hænger det sammen med undervisning, og hvilke kompetencer har vi brug for? Og hvordan kan det være, at nogle elsker læring og ikke kan få nok af det, mens det for andre er blevet et fyord? Måske er tiden inde til selvkritik og flere nuancer i diskussionerne om dannelse versus læring.

Den målrettede læring

Asterisk har talt med to forskere, der på hver deres måde argumenterer for, at læreren skal sætte klare mål for sin undervisning. Derved bliver undervisningen mere meningsfuld – især for de elever, der i forvejen har svært ved at se en mening med, at de fx skal lære brøkregning eller grammatik.   

Vi dykker også ned i om læringsmål i dagtilbud egentlig er en god idé. En undersøgelse viser, at målrettet fokus på børns læring og specifikke læringsaktiviteter giver pædagoger mulighed for at organisere arbejdet på nye måder og sætter deres pædagogiske faglighed bedre i spil. Men det er samtidig en indsnævring af læringsopfattelsen, der fjerner fokus fra alle de aktiviteter og interaktioner, der ikke er bundet op på læringsmål.

Hjemmelæringens sociale slagside

Der er læring i lektier. Men der er også en social skævhed forbundet med dem. Børn fra socialt velfungerende hjem får mere ud af at lave lektier end børn, som i forvejen har dårligere odds – både socialt og fagligt. Det handler blandt andet om forældrenes ressourcer og muligheder for at støtte barnet i hjemmearbejdet.

Læring begrænser sig således ikke til skole og dagtilbud. Den flyder også ind i familierne med klare forventninger fra vuggestue og børnehave, om at forældre griber og udfører hjemmelæringsaktiviteter. Men der er en social slagside, for familier har vidt forskellige vilkår og muligheder for at skabe rum for læring i hjemmet.

Leder: Mange nye læringsmiljøer er det næste mål

Selvom dele af den danske uddannelsessektor foretrækker at tale om læringsmiljøer frem for læringsmål, vil der også skulle aflægges ’miljøregnskab’ for den enkeltes læring, skriver leder af DPU, Aarhus Universitet, Claus Holm, i sin leder.

Artikler uden for tema

Spot på ny forskning: Inklusion af flygtningebørn i dagtilbud og skole

Forskningsbaseret viden rettet mod praksis skal klæde pædagoger og lærere på til at inkludere flygtningebørn i dagtilbud og skole. Hvordan det kompetenceløft i praksis skal foldes ud er omdrejningspunktet i det trans-europæiske forskningsprojekt ITIRE. Asterisk har talt med de to forskere, der står bag den danske del af projektet.

Kommentar: Er dansk universitetspolitik blevet provinsiel?

Dansk universitetspolitik er indadskuende og nationalt orienteret og fokuserer i stigende grad på sammenhængen mellem uddannelse og produktivitet tænkt ud fra en dansk efterspørgselslogik. Det skriver DPU-lektor Katja Brøgger i Asterisk-kommentaren.