DPU

Aarhus Universitets segl

E-bøger

SOSU-uddannelser og ældrepleje

Dorte Brix: Etik i ældreplejen

83 sider * ISBN: 87-7684-564-8 * udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2019

Inklusion og eksklusion

Kirsten Elisa Petersen and Lars Ladefoged: Youth in Gangs. What Do We Know – and What Don’t We Know? A Research Review of National and International Knowledge about Youth in Gangs

150 pages * ISBN 978-87-7684-576-6 * Danish School of Education 2018


Kirsten Elisa Petersen og Lars Ladefoged: Unge i bandegrupperinger. Hvad ved vi - og hvad ved vi ikke? En forsknings – og vidensopsamling

150 sider *ISBN 978-87-7684-577-3 * DPU, Aarhus Universitet 2018


Kirsten Elisa Petersen og Kornelia Kraglund: Unge udsatte mødre og deres små børn

45 sider * ISBN: 978-87-7684-598-8 * DPU, Aarhus Universitet 2018


Christian Christrup Kjeldsen, André Torre, Søren Langager: Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb: Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet

Fagligt notat fra den kvantitative del af følgeforskning af Lær for Livet Nr. 1

47 sider * ISBN: 978-87-7684-589-6 (elektronisk udgave) * DPU, Aarhus Universitet 2018


Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund og Lars Ladefoged: Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre

176 sider * ISBN: 978-87-7684-613-8 * DPU, Aarhus Universitet 2018


Mikkel Fogh Odgaard: Åben dialog i en evidensbaseret tid – nye vinde i socialpsykiatrien?

98 sider * ISBN: 978-87-7684-668-8 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2016

Download rapport


Kirsten Elisa Petersen: Stemmer fra en bande - Unge bandemedlemmers egne fortællinger om opvækst, hverdagsliv og fremtid

200 sider * 978-87-7684-738-8 * DPU, Aarhus Universitet 2015

Download rapport


Kirsten Elisa Petersen & Lars Ladefoged: Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier – forsknings- og vidensopsamling

71 sider *978-87-7684-745-6 * DPU, Aarhus Universitet 2015

Download rapport


Kirsten Elisa Petersen & Lars Ladefoged: Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier

126 sider * 978-87-7684-765-4 *Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2015

Download rapport


Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind: Daginstitutioner i
udsatte boligområder - Pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier. Et forsknings- og udviklingsprojekt

89 sider * ISBN 978-87-7684-785-2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2015

Download rapport


Uffe Ladefoged: Håbet er lysegrønt. Et casestudie i hvordan recovery‐orienteret rehabilitering skaber borgerens muligheder for at komme sig på et socialpsykiatrisk botilbud

75 sider * ISBN 978‐87‐7684‐807‐1 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten og Mikkel Lynggaard: Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014
279 sider * ISBN 978-87-7684-816-3 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Susan Tetler og Lotte Hedegaard-Sørensen: Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Redegørelse for baggrund og metode ? i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer
91 sider * ISBN 978-87-7684-840-8 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Niels Egelund: Kvalitet i specialskoler
33 sider * ISBN 978-87-7684-842-2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Anne Morin: Kvalitetsvurdering af undervisningen i specialskoler – Praksisfortællinger
32 sider * ISBN 978-87-7684-844-6 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Beatrice Schindler Rangvid og Niels Egelund: Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler: En survey-kortlægning blandt specialskoler og PPR
53 sider * ISBN 978-87-7684-850-7 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen: Kvalitet på specialskoler:En kortfattet systematisk forskningskortlægning
50 sider * ISBN 978-87-7684-852-1 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2014

Download rapporten


Beatrice Schindler Rangvid og Mikkel Lynggaard:Specialskoleelevers resultater ved skolegangens afslutning og fem år senere
58 sider * ISBN 978-87-7684-848-4 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapporten


Ditte Zester og Lisa Østervig Albertsen: Mod bedre resultater? En kvalitativ analyse af botilbudslederes oplevelse af effektstyring og centerstrukturen i Københavns Kommune.
148 sider * 978?87?7684?876?7 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Download rapporten


Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard og Susan Tetler: Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013
182 sider * ISBN:978?87?7684?913?9 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Download rapporten


Søren Langager (red.): Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning – en KvaliKomBo antologi

166 sider * ISBN: 978?87?7684?938?2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Download rapporten


Susan Tetler, Lotte Hedegaard Sørensen, Laura Mørk Emtoft og Hilde Ulvseth: Komparativ undersøgelse af læreres tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer gennem uddannelse (Danmark, Canada/Ontario, Finland, og Sverige)

129 sider * ISBN: 978-87-7684-944-3 * Rapport til Formandskabet for Skolerådet * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind: Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder

136 sider * ISBN: 978?87?7684?954?2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2012

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark og Søren Langager: Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

161 sider * ISBN: 978-87-7684-967-2 * Udgivet i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' * Udgivet af SSIP - Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv,  Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 2012

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Kirsten Elisa Petersen: Socialpædagogisk arbejde med små børn anbragt på døgninstitution

86 sider * ISBN: 978?87?7684?983?2 * Udgivet af SSIP - Social? og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2012

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)
 


Lotte Hedegaard?Sørensen: Beskyttet eller inkluderet – en falsk modsætning. En undersøgelse af specialklasserækken på en folkeskole

90 sider* ISBN: 978?87?7684?986?3 * Udgivet af SSIP ? Social? og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv. 2012

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)

 


Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann:Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede

101 sider * ISBN: 978?87?7684?989?4 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2012

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Kirsten Elisa Petersen:Pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn i vuggestuen

95 sider * ISBN: 978?87?7430?248?3 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2011

Download rapporten som gratis E-bog (pdf) 

 


Lotte Hedegaard Sørensen og Søren Langager:Samarbejdets kunst - arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler 

158 sider * ISBN 978-87-7430-262-9 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, Aarhus Universitet 2011

Download rapporten som gratis E-bog (PDF) 

 


 


Annemarie Højmark: The Fountain House Way  - to beretninger fra hverdagslivet i tre klubhus settings i Danmark

87 sider* ISBN 978?87?7430?261?2 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, Aarhus Universitet 2011

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)

 


Klaus Kasper Kofod og Kirsten Elisa Petersen: Hvad er vigtig pædagogisk viden om socialt udsatte børn i daginstitutionen? - Pædagogstuderendes faglige viden, rettet mod udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske arbejde

114 sider * ISBN: 978-87-7430-247-6 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, Aarhus Universitet 2011

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)


Stine Marie Hur: Frigørelsens magt - Pædagogiske roller i relation til frie udviklingshæmmede voksne

 67 sider * ISBN 978-87-7430-044-1 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)

 


Annemarie Højmark: Om tilsætning og opfindsomhed. En pædagogisk antropologisk undersøgelse om begrundelser i socialpædagogisk arbejde med voksne med udviklingshæmning i botilbud.

81 sider * ISBN 978-87-7430-046-5 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)


Klaus Kasper Kofod og Niels Rosendal Jensen: Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis i bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede

88 sider* ISBN 978-87-7430-058-8 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)


Andre udgivelser

Tony Booth & Mel Ainscow: Inkluderingshåndbogen

 

Oversat og bearbejdet af Kirsten Baltzer og Susan Tetler

Hent bogen som gratis e-bog her