DPU

Aarhus Universitets segl

Etik-netværk

Etik-netværk for ph.d.-studerende

Et forskerforum for ph.d.-studerende, der forsker i udsatte grupper inden for human -og samfundsvidenskabelig forskning med særlig fokus på sammenhængen mellem forskningsmetoder og etik

På tværs af forskningsområder inden for den human- og samfundsvidenskabelige forskning samt på tværs af faggrupper mødes ph.d.-studerende i et forskerforum i regi af DPU, Aarhus Universitet.

Forskerforummet er etableret som et ph.d.-kursus under Aarhus Universitet.

Forskerforummet ledes af en ansvarlig lektor, og deltagerne er ph.d.-studerende fra flere danske universiteter samt et norsk og et svensk. 

Forummet fungerer som et erfaringsnetværk baseret på, at deltagerne er forskellige steder i ph.d.-forløbet. Omdrejningspunktet er at være ph.d.-studerende inden for de human- og samfundsvidenskabelig forskning med særligt fokus på forskning i udsatte grupper i samfundet – og med et helt særligt blik på sammenhængen mellem forskningsmetoder og etiske problemstillinger i forskningsforløbet.

I praksis er ph.d.-studerende ansat på forskellige universiteter og/eller institutter, sektorforskningsinstitutioner osv. og har som udgangspunkt ikke stor berøringsflade i dagligdagen. Forskerforrummet har som funktion at åbne mulighed for, at ph.d.-studerende har viden om andre igangværende projekter samt at give mulighed og rum til sparring på tværs af projekterne med et særligt fokus på etiske problemstillinger, konflikter og dilemmaer i hele ph.d.-forløbet.

Hovedformålet er at etablere et forskerforum for ph.d.-studerende, som er forskellige steder i deres forskningsproces, men alle har det til fælles, at de forsker i udsatte grupper i samfundet – f.eks. udsatte børn og unge, eller mennesker der befinder sig i forskellige marginaliserede, ekskluderede og stigmatiserede positioner i samfundet. Hovedformålet er samtidig at sætte fokus på dilemmaer og konflikter i spændet mellem forskningsmetoder og etik, når forskning er rettet mod udsatte og sårbare samfundsgrupper.

Forskerforummet vil være koncentreret om oplæg og diskussion af forskningsmetodiske/etiske aspekter i forskningsprocessen – både i relation til forskningsdesign, dataindsamling, analyse, formidling og publicering af forskningsresultater.

Der er samtidig i forskerforummet fokus på at dele ideer og metoder og give feedback på andres udfordringer omkring alt fra emne til dataindsamling til artikelskrivning.

Deltagelse i ph.d.-netværket kræver ingen forberedelse, medmindre det aftales at fremlægge aspekter af egne forskning, fx etiske overvejelser i dataindsamling, analyse m.m.

I forskerforummet vil de ph.d.-studerende desuden blive introduceret til en række teoretiske oplæg om forståelser og betydning af etik i forskning i relation til udsatte grupper i samfundet og/eller særlige forskningsmetodisk/etiske problemstillinger forbundet til forskellige dele af forskningsprocessen.

I programmet for netværket for perioden 2023/2024 er en række forskere inviteret, som på forskellig vis arbejder med problemstillinger og dilemmaer i deres forskning, der relaterer sig til sammenhængen mellem forskningsmetoder og etik. De inviterede forskere vil komme og holde oplæg med afsæt i deres egen forskning, og der vil være mulighed for spørgsmål og diskussioner undervejs.

Praktiske informationer

Ph.d.-netværket mødes fire gange i perioden 2023/2024 fra kl. 12.00-16.00 fysisk på Campus Emdrup/København.

Medbring egen frokost – kaffe/the/vand vil være tilgængeligt.

Ved deltagelse i netværket tildeles 1,5 ECTS-point med kursusbevis ved afslutning.

Til dem, der er fysisk forhindret i at deltage, fx på grund af feltarbejde, udlandsophold m.m., vil et zoom-link blive oprettet.

Nærmere program og datoer for de respektive dage følger.