DPU

Aarhus Universitets segl

Vejledning i brug af kvalitetsudviklingsværktøjet

En vejledning i brug af kvalitetsudviklingsværktøjet

Kvalitetsudviklingsværktøjet er opbygget således, at der er syv hovedindikatorer, hvorunder der er adskillige underindikatorer. Det er med disse mere uddybende ’moduler’ muligt at undersøge og evaluere undervisningen og at sætte nye mål for en kvalitetsudvikling.

Skemaets mange anvendelsesmuligheder

Skemaet har flere anvendelsesmuligheder, og der findes derfor ingen rigtig eller forkert måde at anvende det på. Det kan fx anvendes som en undersøgelse af skolens undervisning, hvor samtlige lærere, pædagoger og medhjælpere udfylder skemaet, hvorefter det tydeliggøres, hvor der kan sættes ind for videre udvikling. Måske vil der være behov for, at hele skolen arbejder med samme fokus, og måske giver det mere mening ud fra besvarelserne, at de enkelte teams eller klasser fortsætter arbejdet med hver deres fokus.

Et andet eksempel kan være, at der gås i dybden med en af hovedindikatorerne (som fx Hovedindikator D Læringsfremmende kultur) i skemaet, som I kan evaluere jeres praksis ud fra. Skemaet er udarbejdet til brug på alle specialskoler, dvs. skoler med meget forskellige elevsammensætninger/elevgrupper. Det betyder, at der formodentlig vil være indikatorer I finder mere relevante for jeres praksis end andre.

Skemaet kan også anvendes som udgangspunkt for en generel refleksion over jeres praksis, dvs. skemaet gennemgås i fællesskab. I kan altså være en personalegruppe, der kender hinanden godt og ønsker at få nye perspektiver på jeres praksis med inspiration af et ”blik” ude fra. I kan også være en helt ny sammensat personalegruppe, der kan anvende skemaet til at reflektere over, hvilken kultur/hvilket undervisningsmiljø I ønsker afspejlet i jeres klasse.

Ved begge scenarier kan arbejdet påbegyndes ved en fælles overvejelse over, hvilke hovedindikatorer I finder særligt relevante i forhold til jeres nuværende udfordringer, og hvordan de kan støtte udviklingen af jeres praksis.

Måden at udfylde af skemaet på

Skemaet består af en række udsagn som fx ’Indretningen af klasserummet er tilpasset alle elevers behov’ og ’Eleverne forberedes løbende på kommende læringsaktiviteter’.

Disse udsagn er alle indikatorer for kvalitet. Ud fra de forskelige indikatorer for kvalitet skal  undervisningen evalueres  i forhold til, i hvilket omfang indikatoren karakteriserer det læringsmiljø, som undersøges.. Dvs. om indikatoren 1) i høj grad, 2) i nogen grad, 3) i mindre grad og 4) slet ikke karakteriserer læringsmiljøet. 

I forhold til indikatoren om en ’løbende forberedelse af eleverne’  skal det fx evalueres,  i hvilket omfang eleverne forberedes og som en del af det, hvornår, hvordan, i hvilke situationer og af hvem eleverne forberedes. Dvs. bag besvarelsen af en indikator ligger en række refleksioner over læringsmiljøet og undervisningen. Skemaets besvarelse er dermed udtryk for en undersøgelse og evaluering, hvad der karakteriserer læringsmiljøet - og ikke af, hvordan den enkelte lærer, pædagog og pædagogmedhjælper oplever at handle i praksis.

Kvalitetsvurderingsskemaets funktion er at skabe et systematisk afsæt for både at beskrive, reflektere over og at udvikle praksis – ud fra de indsigter, som besvarelserne giver. 

Download skema til kvalitetsudvikling

God fornøjelse med arbejdet!