DPU

Aarhus Universitets segl

Om projektet

Om projektet

Med ’Inklusionsloven’ fra 2012 blev det besluttet, at 96 procent af alle elever skal være inkluderet i den almindelige undervisning frem mod 2015. Dermed er det også besluttet, at der fortsat er behov for specialskoler som et alternativ til børn, som har vanskeligt ved at få deres udviklingsbehov tilstrækkeligt imødekommet i såkaldt almindelige klasser.

I forbindelse med et større projekt med titlen ’Kvalitet i specialundervisningen’, som er foretaget i et samarbejde mellem UVM, SFI og IUP/DPU, har et forskerteam fra DPU/SILO udviklet et værktøj til kvalitetsudvikling af undervisningen på specialskoler. Dette værktøj og en vejledning til det, kan downloades og bruges af ansatte på specialskoler til at kortlægge og udvikle kvaliteten i undervisningen.

Formålet med kvalitetsudviklingsværktøjet er at understøtte specialskolers indsats og betydning som lærested for børn med mere omfattende funktionsnedsættelser. Kvalitetsvurderingsværktøjet kan anvendes til at styrke evalueringen af kvaliteten i skolernes undervisning i forhold til en række indikatorer for ’god undervisning’ og herfra kan ledelser og underviserteams på skolerne sætte fokus på udvikling af kvalitet. Værktøjet kan derudover anvendes som en støtte til medarbejdere på specialskoler, der arbejder med at videndele og vejlede lærere i almenområdet om elever i komplicerede undervisningssituationer.

Deltagere i projektet: Lotte Hedegaard-Sørensen, Anne Morin, Charlotte Riis Jensen, Hilde Ulvseth og Susan Tetler