DPU

Aarhus Universitets segl

En hjerne til forskel

Pia Friis O’Donnell og Maj Willemoes Jensen: En hjerne til forskel - Neuropædagogik og faglighed på botilbud for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
149 sider
ISBN: 978-87-7430-246-9

Om bogen

Den neuropædagogiske referenceramme har de sidste år vundet indpas i det pædagogiske arbejde med voksne borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Undersøgelserne, der danner rammen om denne bog, tydeliggør, at de udviklingsmuligheder der italesættes ved anvendelsen af den neuropædagogiske referenceramme varierer fra botilbud til botilbud.

I arbejdet med den neuropædagogiske referenceramme ligger der en udfordring bestående i at koble naturvidenskab til humanvidenskab, idet de neurovidenskabelige forskningsresultater ikke giver en direkte opskrift på, hvordan udviklingsmulighederne kan omsættes til pædagogisk praksis.
I den neuropædagogiske praksis benyttes en neuropædagogisk screening i forsøget på at oversætte viden om hjernen til pædagogisk handlen. Publikationens undersøgelser af screeningsmetoden viser dog, at screeningsmetodens resultater er forbundet med mange usikkerhedsmomenter.

Publikationen sætter således fokus på den neuropædagogiske metodes praksisanvendelse, og de varierende forståelser der er af borgernes udviklingsmuligheder ved brugen af neuropædagogik. Samtidig går publikationen tæt på de neurovidenskabelige forskningsresultater med henblik på at undersøge, i hvilken retning forskningsresultater med fokus på hjernens plasticitet peger med hensyn til hjerneskadede borgeres udviklingsmuligheder.