DPU

Aarhus Universitets segl

Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmnin

Søren Langager (red.): Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning – en KvaliKomBo antologi

166 sider * ISBN: 978?87?7684?938?2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Om bogen

’Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning’ er en antologi med ni artikler, der fra meget forskellige vinkler har som mål at bidrage til refleksioner over faglige udfordringer i kompetenceudvikling blandt pædagogiske medarbejdere i botilbud for voksne udviklingshæmmede. Artiklerne spænder tematisk bredt. Fra empiriske studier af den daglige praksis i botilbud over emner som medborgerskab og neuropædagogik til etiske og socialpolitiske aspekter af arbejdet med udviklingshæmmede.

Fælles for artiklerne er, at de på den ene eller anden måde har tilknytning til kompetenceudviklingsprojektet KvaliKomBo, der påbegyndtes i 2010, og hvor første del sluttede med udgangen af 2012. I form og indhold er artiklerne dog udformet på en sådan måde, at der ikke forudsættes kendskab til KvaliKomBo projektet. Vi håber derfor, at også andre, der beskæftiger sig med faglig udvikling af pædagogiske indsatser for voksne med udviklingshæmning, kan finde inspiration i antologien og i de øvrige materialer fra KvaliKomBo-projektet.

Antologien rummer bidrag fra Frank Bylov, Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann, Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen, Maj Willemoes Jensen, Birgit Kirkebæk, Christian Christrup Kjeldsen, Pernille Loumann, Pia Friis O’Donnell og Asger Sørensen.