DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dansk - Den fagdidaktiske danskgruppe

Om forskningsenheden

I den fagdidaktiske danskgruppe er vi optaget af forskning i pædagogiske interaktioner, der er tilrettelagt ud fra en intention om læring med en danskfaglig kerne.

Vi forsker i, hvad der konstituerer sådanne interaktioner, og hvordan de tager sig ud i forskellige didaktiske kontekster. Vi er optaget af de interaktionsmuligheder, der åbner sig i forbindelse med åben skole og med brugen af de nye organisationsformer, som folkeskolereformen lægger op til. Desuden har vi fokus på skolens kommunikationsformer og på de positionsmuligheder, som forskellige kommunikationsformer åbner for eleverne.

Vi er interesseret i, hvad dansk er, når det forstås som fag i skolen og andre uddannelsesinstitutioner, og i de forandringsprocesser, faget er en del af. Danskfaget kan tage form som et modersmåls-, andetsprogs- eller fremmedsprogsfag, ligesom dansk indholds- og kommunikationsmæssigt er filtret ind i de fleste andre fag.

Vi er desuden optaget af de læringsprocesser, der er knyttet til de forskellige danskfaglige genstandsfelter som sprog, kommunikation, litteratur og andre æstetiske tekster, og kompetenceområder som læsning og literacy, skrivning og multimodal produktion, samt mundtlig, kropslig og digital kommunikation, og af de metodiske tilgange, læremidler og teknologier, der anvendes i undervisningen inden for disse felter.

Vi deler en interesse i at udvikle didaktiske teorier og forskningsmetoder til at undersøge

  • den interaktion, der finder sted omkring de danskfaglige genstandsfelter og aktørernes fortolkning heraf
  • de artefakter (tekster, læremidler, rum, elevprodukter mv.) som indgår i, skabes af og medskaber praksis
  • de uddannelsespolitiske, faglige og didaktiske diskurser, der omgærder den pædagogiske interaktion.

Vi deler også en interesse i at afsøge, hvordan man kan tilrettelægge forskellige typer af interventionsstudier og dermed undersøge, hvordan en given indgriben ændrer den pædagogiske praksis for dermed at øge indsigten i muligheder for forandring.

Internationalt er vi knyttet til forskningsområder som literacy studies, applied linguistics, discourse theory, classroom research, literature education, children’s literature studies, educational studies samt andetsprogslæring og kulturel diversitet.

Deltagere

 Simon Skov Fougt