DPU

Aarhus Universitets segl

Nyt Asterisk: Hvad er vigtigt at lære i fremtidens digitale samfund?

Skal vores børn stadig lære at læse, skrive og regne, når teknologier som ChatGPT kan gøre det for dem? Ja, det skal de. Den kunstige intelligens må ikke blive en sovepude for den menneskelige læring – tværtimod kan den katapultere vores læring, hvis vi lærer at stille de rigtige spørgsmål og kritisk vurdere de svar, vi får fra den. Bliv klogere på, hvad der er vigtigt at lære i fremtiden i det nye nummer af DPU’s digitale magasin Asterisk nr. 105.

Læs eller lyt til alle artikler >


Asterisk er DPU, Aarhus Universitets digitale magasin, der udkommer fire gange om året. Magasinet formidler forskning om pædagogik og uddannelse og forsøger at foregribe og gå dybere ned i aktuelle temaer og diskussioner på området.

Vi skal lære mere i fremtiden

Kunstig intelligens gør sit indtog på uddannelsesinstitutionerne. Det kræver, at vi nytænker didaktikken i skolen og på ungdomsuddannelserne samt læringspotentialet på de videregående uddannelser. For hvis vi skal mestre teknologien, skal vi vide mere og derfor også lære mere.

Op på læsehesten igen!

Læsehesten er en truet art blandt danske børn og unge, der læser mindre og mindre i fritiden og sjældent forsvinder ind i en bog, fordi de bare elsker at læse. Begge dele går ud over deres læsefærdigheder. Asterisk har talt med to læseforskere om, hvordan vi kan styrke børn og unges læsning.

Det har aldrig været vigtigere at kunne skrive

At kunne skrive er nøglen til socialt liv, demokratisk deltagelse, viden – og til at blive menneske. Derfor er gode skrivekompetencer helt centrale i vores digitaliserede samfund – også i fremtiden.

Vi har brug for matematikken - også i en digital tidsalder

Hvis vi skal undgå, at teknologien tager magten over elevernes læring i matematik, må undervisningen klæde eleverne på til at forholde sig kritisk og kende metoderne bag teknologien. De skal vide, hvad teknologien ’black boxer’, når de trykker på ’knappen’.

Det betaler sig at investere i ufaglærtes kompetencer

En stor gruppe af ufaglærte danskere er i risiko for at blive presset ud af arbejdsmarkedet, fordi de ikke er gode nok til at læse, skrive og regne. For at komme det problem til livs, skal vi motivere dem til at udvikle deres kompetencer, møde dem, hvor de er, og anerkende det, de kan. Og så skal virksomhederne investere i deres efteruddannelse.

Leder: Fordybelseskrisen stikker ikke dybt

Den digitale tidsalders skole rimer ikke per definition på overfladiskhed, men understreger blot, at det er en presserende pædagogisk opgave at beherske en undervisning, som gør det muligt for eleverne at udvikle sig til dannede og vidende mennesker – digitalt og analogt, skriver DPU-leder Claus Holm i sin leder.

Spot på ny forskning: Et frirum fra mistrivsel

Et nyt forskningsprojekt fra DPU, Aarhus Universitet, peger på, at børn og unge oplever klubber, fritidshjem og SFO’er som steder med højt til loftet og en høj grad af frihed – og som et frirum fra mistrivsel.

Kommentar: Selvfortællingen om den barmhjertige velfærdsstat holder ikke

Gennem årtier er der blevet sparet på handicapområdet, så vi i dag svigter de allersvageste i vores samfund, skriver DPU-lektor Bjørg Kjær. Hun mener, at vi enten må ændre kurs eller selvfortælling. For Danmark er ikke længere nogen barmhjertig velfærdsstat.