DPU

Aarhus Universitets segl

Ny side

Socialpædagogisk arbejde på døgninstitutioner/opholdssteder med særligt henblik på udvikling af handlekompetencer

 

Af Søren Langager
34 sider * ISBN 978-87-7684-243-7 * Udgivet: 2008

Et vigtigt hovedfokus i HPA-projektet er pædagogernes professionelle handlekompetencer. Kun gennem en god indsats i det daglige arbejde kan socialpædagogerne på døgninstitutioner og opholdssteder støtte de udsatte børn og unges udvikling af handlekompetencer. I dette arbejdsmateriale opregnes fem områder, der især er vigtige at arbejde med. Overvejelser over begreberne hjemlighed, skole og venskab kan ligeledes hjælpe socialpædagogerne i refleksionen over deres egen praksis.

Download