DPU

Aarhus Universitets segl

Publikationer


Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner

I denne bog fremlægges den første danske undersøgelse af, hvordan samfundet gennem en tidlig indsats i daginstitutioner kan bidrage til at bryde de negative mønstre, som er forbundet med ulighed.

Med særlig fokus på lærings- og kompetenceperspektivet undersøges effekterne af en bestemt indsats, 'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med udsatte børn' (HPAprojektet), som er udviklet og afprøvet i 60 daginstitutioner i to kommuner i Danmark.

Bestil bog

Download bilag

HPA_effekter

Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - En sammenfatning

Bogen er en sammenfatning af resultater fra forskningsprojektets analyser af kvantitative og kvalitative data og beskriver tillige HPA-interventionens teoretiske og empiriske baggrund samt dens implementering.

Forskningsprojektets effekt- og resultatanalyser gør det muligt at opstille nye hypoteser om "best practice". De præsenterede resultater er dermed et bidrag til debatten om samfundets indsats for udsatte børn og unge.

Bestil sammenfatning

HPA_sammenfatning

Handlekompetencer i socialpædagogisk praksis på døgninstitutioner

I denne rapport fremlægges resultater af HPA-projektets døgn-del. Undersøgelsen sætter fokus på anbringelsessteder for socialt udsatte børn og unge - socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner.

HPA-projektets mål er, at opkvalificere medarbejdere i disse institutioner i retning af at arbejde med en mere målrettet indsats i anbringelsesstederne. Der er her undersøgt, hvordan det er lykkedes, at udvikle den pædagogiske indsats så målet at forbedre børn og unges livschancer nåes.

Døgn-delen udgør en samlet del af HPA-projektet og er afprøvet i 5 døgninstitutioner/anbringelsessteder i 2 kommuner i Danmark.

Download rapport

HPA - Handlekompetencer i socialpædagogisk praksis på døgninstitutioner

Kvalifikationsmappen

Kvalifikationsmappen er et af de materialer, der er udviklet til HPA-projektet, og den er afprøvet i 30 daginstitutioner og fem døgninstitutioner.

Kvalifikationsmappen er teoretisk funderet og praktisk orienteret, og den lægger således fundamentet for udvikling i både tanke og handling.

Den henvender sig til personale og ledelse i dag- og døgninstitutioner, til pædagogiske konsulenter og til studerende på pædagogiske grund-, videre- og efteruddannelser samt kommuner der vil sætte samlede satsninger igang på området.

Kvalifikationsmappen udkom 1. september 2009 på Dafolo

Læs indholdsfortegnelse
Læs forord
Læs afslutning

HPA-kvalifikationsmappen