DPU

Aarhus Universitets segl

HPA

Forskningsprojektet 'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt' (HPA-projektet) er den første danske undersøgelse af, hvordan samfundet gennem en tidlig indsats kan bidrage til at bryde de negative mønstre, som er forbundet med ulighed.

Med særlig fokus på lærings- og kompetenceperspektivet er effekterne og virkningerne af en bestemt indsats, som er udviklet og afprøvet i 60 daginstitutioner og fem døgninstitutioner i to kommuner i Danmark, undersøgt.

Resultaterne fra projektets daginstitutionsdel viser, at en målrettet pædagogisk interventionsindsats kan fremme socialt udsatte børns livschancer. Samtidig er der identificeret en række udfordringer, der har betydning for institutionernes muligheder for at arbejde målrettet med HPA-indsatsen.


Aktuelt

Nyt projekt: Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO-projektet)
Projektet "Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet" er finansieret af Finansministeriet i perioden januar 2010 - december 2010. Opgaven knytter sig til arbejdet med Kvalitetsreformen, som omfatter flere initiativer, der har til formål at udvikle redskaber, som understøtter kvalitetssikring og -udvikling i kommunerne. Læs mere her.

Lærende seminar: Tidlige indsatser for socialt udsatte børn i dagtilbud - om forskning og anvendelse
Seminaret blev afholdt på DPU d. 3. december 2009. Læs mere om seminaret.

Publikationer
Resultaterne af HPA-projektet præsenteres i en række publikationer.

Bestil og download publikationer i relation til HPA-projektet

HPA_effekter_lille 

Projekter med tilknytning til HPA 

Efter HPA-projektets afslutning i maj 2009, er der løbende kommet nye projekter som knytter sig til HPA-delen.

Læs om projekterne