DPU

Aarhus Universitets segl

Arbejdspapirer

E-bøger - oversigt

I forbindelse med HPA-projektet er der udarbejdet en række forskningsbaserede artikler. Disse artikler er udgivet som e-bøger under titlen HPA-serie no. 1.

Udgangspunktet for de artikler der præsenteres her er den del af interventions- og forskningsprojektet 'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med social udsatte børn og unge - indsats og effekt' (HPA-projektet), som drejer sig om kvalificering rettet imod social innovation. Projektet fokuserer og går ud på at undersøge, hvordan der kan arbejdes med pædagogiske forandringer, så socialt udsatte børns styrkes bedst muligt i deres udvikling af handlekompetencer og dermed livschancer. Den teoretiske forståelse af de pædagogiske forandringsstrategier baseres på begreberne organisatorisk læring og social innovation (defineret som fornyelse af sociale ydelser gennem fælles kvalificeringsprocesser).

HPA-projektet består af to dele: en dag- og en døgninstitutionsdel. Fælles for de to dele er kvalificeringsprocesser, der bygger på evidensbaseret viden. Ideen er at lægge op til implementering, der finder sted i koblingen mellem et top-down og et bottom-up perspektiv. Top-down perspektivet lægger op til, at institutionerne arbejder med et fælles videngrundlag repræsenteret ved HPA-kvalifikationsmaterialets behandling af centrale videnområder (se paper 1-11). Bottom-up perspektivet indebærer, at det fælles videngrundlag indarbejdes og omsættes til analyse af gældende praksis gennem refleksioner over eventuelle 'forstyrrelser' som opstår når praksis og rutiner spejles i den evidensbaserede viden. Ideen er at dette videngrundlag sætter handlinger i gang i retning af fornyelse og forandringer i indsatser for udsatte børn. Det helt centrale i denne form for intervention er, at fornyelse og forandring matcher lokale udviklingsbehov og processer (se paper 12-14).

De 14 oversigts papers indgår i en serie om det samlede kvalificeringsmateriale med dertilhørende fuldtekster (se links) samt selve HPA-kvalifikationsmappen (Jensen et al. 2009), der mere fyldestgørende beskriver det samlede materiale.
 

Bente Jensen

Bente Jensen & Mie Rasbech

Bente Jensen, Kirsten E. Petersen & Jakob Haahr-Pedersen

Niels Rosendal Jensen

Frank Ebsen

Pär Nygren

Kirsten Elisa Petersen

Helle Schjellerup Nielsen

Stig Broström

Søren Langager