DPU

Aarhus Universitets segl

14. Evaluering af lokale udviklingsprocesser

Evaluering af lokale udviklingsprocesser

 

- Om model- og metodeudvikling i evalueringsperspektiv
Af Mie Rasbech & Bente Jensen
39 sider * ISBN 978-87-7684-246-8 * Udgivet: 2008

I arbejdsmaterialet skitseres en række overvejelser over de muligheder, der er for at evaluere en pædagogisk praksis i HPA-projektets samlede perspektiv. Først belyses det grundlæggende spørgsmål: Hvad er evaluering?

Dernæst skitseres forskellige typer af evaluering, og det drøftes, om der skal vælges mellem forskellige typer evaluering, eller om det er mere relevant at bruge evalueringstyper i kombination. For det tredje fremsættes nogle mere konkrete skitser til modeller og metoder, som kan tages op og videreudvikles i tilknytning til HPA-projektet. Afslutningsvis opsummeres artiklen med en overvejelse over, hvordan virkningsevaluering kan danne forbindelse mellem HPA-projektets udviklingsdel og evalueringer knyttet til projektets forskningsdel.

Download