DPU

Aarhus Universitets segl

12. Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis

Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis

 

- Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel
Af Bente Jensen & Mie Rasbech
41 sider * ISBN 978-87-7684-244-4 * Udgivet: 2008

HPA-projektet bygger på et deltagerstyret udviklingsperspektiv, hvilket indebærer en grundantagelse om, at viden som formidles via en mappe, et kursusforløb mv., kun kan forventes omsat i en konkret implementering, hvis aktørerne, dvs. det pædagogiske personale, opnår en følelse af ejerskab af projektet, dets bagvedliggende ideologi, vidensgrundlag og teser. Dette arbejdsmateriale beskæftiger sig således med spørgsmålet om, hvorledes medarbejderne kan omsætte den tilegnede viden til vidensbaserede handlinger i det praktiske arbejde med udsatte børn og unge.

Download