DPU

Aarhus Universitets segl

07. Pædagogiske læreplaner - og nye muligheder?

7. Pædagogiske læreplaner - og nye muligheder?

 

Af Bente Jensen et al.
45 sider * ISBN 978-87-7684-237-6 * Udgivet: 2008

Arbejdet med de pædagogiske læreplaner giver daginstitutionernes pædagoger mulighed for systematisk at planlægge og reflektere over egen praksis ud fra målrettede læringstemaer. Loven om Pædagogiske Læreplaner blev vedtaget i juni 2004, og det er som sådan stadig nyt at få læreplanerne implementeret ude i institutionerne. Under de rette betingelser kan arbejdet med læreplanerne imidlertid blive et konstruktivt bidrag til at støtte udsatte børns udvikling af handlekompetencer. I dette arbejds¬materiale lægges der vægt på at se på mulighederne i de pædagogiske læreplaner i tilknytning til HPA-projektets ideer og metoder.

Download