DPU

Aarhus Universitets segl

04. Kan daginstitutioner gøre en forskel?

Kan daginstitutioner gøre en forskel?

 

- Fra forskning om daginstitutioner set i lyset af et kompetence- og eksklusionsperspektiv
Af Bente Jensen
43 sider * ISBN 978-87-7684-234-5 * Udgivet: 2008

Skal pædagoger kunne minimere eksklusion og i stedet integrere udsatte børn i institutionens hverdagsliv, er det nødvendigt med viden om det daglige arbejdes ubevidste, ulighedsskabende mekanismer. En række konkrete case-eksempler fra daginstitutionsundersøgelsen 'Kan daginstitutioner gør en forskel?' (Jensen, 2005) illustrerer, hvordan det pædagogiske arbejde enten kan virke ekskluderende eller inkluderende på baggrund af pædagogernes adfærd og forventninger til børnene.

Download