DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PIRLS 2021

Om PIRLS 2021

Hovedundersøgelsen PIRLS 2021 gennemføres i marts-maj 2021 i 4. klasse blandt ca. 5.000 elever, der skal læse digitale tekster og svare på forståelsesspørgsmål hertil. Teksterne omfatter både skønlitterære og informerende tekster samt informerende tekster på websider, der indgår i simulerede projektorienterede forløb (tidligere ePirls).

Dertil kommer den såkaldte bro, som er en papirudgave af undersøgelsen i lighed med tidligere år. I den del deltager ca. 1.500 elever. Formålet med broen er at sammenligne resultaterne fra den papirbaserede læsning med resultaterne fra den digitale undersøgelse for at kunne knytte undersøgelserne og læseresultaterne sammen på trods af skift af medie.  

Se film om PIRLS 2021

Filmen er rettet mod elever og deres lærere

Pilotafprøvning af PIRLS 2021

I foråret 2020 blev pilotafprøvningen i Danmark gennemført. Grundet nedlukningen af skolerne i forbindelse med Covid-19 deltog kun otte af de 66 skoler, der var blevet udtrukket til at deltage. På baggrund af resultaterne fra alle deltagende lande, hvor ca. 20.000 elever deltog, blev samtlige nye både faglitterære og skønlitterære tekster afprøvet, og de mest velegnede tekster til hovedundersøgelsen blev udvalgt. Alle spørgeskemaer blev ligeledes afprøvet og redigeret om nødvendigt. 

 

Hvem står bag PIRLS 2021?

PIRLS 2021 er en IEA-undersøgelse. IEA står for International Association for the Evaluation of Educational Achievement og er en international sammenslutning af forskningsinstitutioner, hvor DPU, Aarhus Universitet er medlem. IEA har siden 1960’erne arbejdet på at udvikle og gennemføre undersøgelser af uddannelse i hele verden.

I Danmark ledes PIRLS 2021 af lektor, ph.d., Simon Skov Fougt i samarbejde med adjunkt, ph.d., Louise Molbæk og forskningsmedarbejderne, audiologopæd Katja Neubert og cand.pæd.soc. Sofie Bindslev, DPU, Aarhus Universitet. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet.

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne:

E: pirls@edu.au.dk
T: 8716 3293