DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PIRLS 2021

Pilotafprøvning af PIRLS 2021

Aktuelt er vi i gang med at forberede pilotafprøvningen af PIRLS 2021. Pilotafprøvningen gennemføres i perioden 2. marts – 3. april 2020, hvor 66 skoler er blevet udtrukket til at deltage med hver en 4. klasse. Vi er pt. i gang med at kontakte disse skoler. Selve undersøgelsen af elevernes læseforståelse samt besvarelsen af spørgeskemaet til eleven vil blive gennemført på skolen af en eller to medarbejdere fra DPU og varer ca. tre timer. Yderligere indsamling af baggrundsoplysninger foregår ved hjælp af spørgeskemaer til skoleleder og lærer. Også dette foregår digitalt. Besvarelsen af spørgeskemaet til forældrene foregår på papir, hvor der ved samme lejlighed også indhentes tilladelse til elevernes deltagelse (GDPR).

Formålet med pilotafprøvningen er at afprøve samtlige nye både faglitterære og skønlitterære tekster for at finde frem til de mest velegnede tekster til hovedundersøgelsen. Derudover skal de udviklede spørgeskemaer afprøves.

 

Om PIRLS 2021

Hovedundersøgelsen PIRLS 2021 gennemføres i foråret 2021 i både 3. og 4. klasse af i alt ca. 7.500 elever, der skal læse tekster og svare på spørgsmål online, herunder både skønlitterære og informerende tekster samt informerende webside-tekster, der indgår i simulerede projektorienterede forløb. Dertil kommer den såkaldte bro, som er en papirudgave af undersøgelsen, hvor ca. 1.500 elever deltager. Formålet med broen er at sammenligne resultaterne fra den papirbaserede læsning med resultaterne fra den digitale undersøgelse for at kunne knytte undersøgelserne og læseresultaterne sammen på trods af skift af medie. 

Formålet med at inddrage 3. klasse er at undersøge læseudviklingen i overgangen mellem indskoling og mellemtrin, hvor kravene til læsefærdighederne øges, og hvor eleverne i højere grad skal læse med det formål at lære noget i andre fag end dansk. Desuden er det en unik mulighed for at blive klogere på og dermed kunne beskrive, hvori forskellen i læsekompetence mellem to klassetrin består.

Mens elever i 3. klasse udelukkende bliver bedt om at læse skønlitterære og informerende tekster på computer og besvare de tilhørende forståelsesspørgsmål, bliver nogle elever i 4. klasse også bedt om at læse informerende tekster i form af websider i et simuleret onlinemiljø. Disse tekster ligner de tekster, som eleverne arbejdede med i ePIRLS 2016. Forskellen til ePIRLS 2016 er nu, at denne del af undersøgelsen ikke længere står for sig selv, men at den i PIRLS 2021 er en integreret del af hele læseundersøgelsen.

Hvem står bag PIRLS 2021?

PIRLS 2021 er en IEA-undersøgelse. IEA står for International Association for the Evaluation of Educational Achievement og er en international sammenslutning af forskningsinstitutioner, hvor DPU, Aarhus Universitet er medlem. IEA har siden 1960’erne arbejdet på at udvikle og gennemføre undersøgelser af uddannelse i hele verden.

I Danmark ledes PIRLS 2021 af lektor, ph.d., Simon Skov Fougt i samarbejde med adjunkt, ph.d., Louise Molbæk og forskningsmedarbejderne, audiologopæd Katja Neubert og cand.pæd.soc. Sofie Bindslev, DPU, Aarhus Universitet. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet.

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne:

E: pirls@edu.au.dk
T: 8716 3293