DPU

Aarhus Universitets segl

Hovedresultater 2011

Hovedresultater PIRLS 2011

  • Kun fire lande (Hong Kong Kina, Rusland, Finland og Singapore) har resultater, som er signifikant bedre end de danske. Seks andre lande (Nordirland, USA, Kroatien, Taipei/Taiwan, Irland og England), ligger på niveau med Danmark.
  • Der er færre svage læsere blandt de danske elever i 2011 sammenlignet med 2006
  • I Danmark læser 12 % af eleverne på det højeste kompetenceniveau, men der er en tilsvarende 12 % af elever, der ligger på eller under det laveste kompetenceniveau.
  • De danske piger scorer 12 point højere end drengene i læsetesten. Men forskellen mellem kønnene er mindre end i mange af de andre lande.
  • Tosprogede elever læser signifikant dårligere end elever, der altid taler dansk hjemme.
  • Socioøkonomisk baggrund har væsentlig betydning for elevernes læsescore
  • I Danmark er 77 % af eleverne meget eller lidt enige i, at de nyder at læse. 85 % af pigerne og 73 % af drengene læser mindst en gang om ugen for deres fornøjelses skyld. Elever, der nyder at læse og gør det ofte, opnår også en højere læsescore end elever, der er mindre positivt stemt over for læsning.
  • Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem antallet af undervisningstimer og elevernes læsekompetence i Danmark. Skolesystemer, der tildeler eleverne flere årlige undervisningstimer, klarer sig heller ikke nødvendigvis bedre.
  • Lærernes uddannelse som læseundervisere gør en forskel. I Danmark gælder det for 49 % af eleverne, at der i deres læreres uddannelse er blevet lagt vægt på læsepædagogik og undervisning i læsning. Disse elever klarer sig signifikant bedre end elever, hvis lærere ikke har denne baggrund i deres uddannelse.
  • Der er stadig stor spredning i danske elevers læsekompetence på mellemtrinnet, både inden for klassen og mellem klasser. Spredningen svarer til en forskel på to år i læseniveau.