DPU

Aarhus Universitets segl

Arbejdsopgaver på skolen PIRLS 2011

På hver udvalgt skole vælges en skolekontaktperson, som står for den praktiske koordinering af undersøgelsen på skolen. Skolekontaktpersonen har i praksis ofte været en administrativ leder på skolen (afdelingsleder, viceinspektør, inspektør eller lignende). 

Skolekontaktpersonens arbejde er at:

 • Sørge for at navnelister for eleverne i de udvalgte klasser og klassernes lærere sendes til DPU.
 • Tjekke testmaterialet når det ankommer fra det nationale center og sikre, at der ikke mangler materiale.
 • Sikre at det fortrolige testmateriale opbevares sikkert.
 • Aftale datoer for afholdelsen af test sammen med testlæreren og klassens lærere og oplyse datoer for testningen til det nationale center.
 • Samarbejde med skolelederen, testlæreren og klassens lærere om at planlægge testdagen (f.eks. lave aftaler om lokaler, tidspunkter, klasser og testmateriale).
 • Returnere det samlede materiale til det nationale center på DPU.

Der bliver sendt en vejledning til skolekontaktpersonen, hvor de enkelte procedurer er klart beskrevet og forklaret. Elevhæfter og spørgeskemaer er forsynet med fortrykt elevnavne, for at lette administrationen af materialet på skolen.

Derudover udpeges en testlærer på skolen, til at stå for selve testningen, da testningen ikke må foretages af klassens faglærer i dansk (PIRLS).

I praksis har testlæreren ofte været en lærer, der er vant til at gennemføre testning i en klasse - som fx en lærer fra specialundervisningscentret eller en læsevejleder. Der vil blive sendt en detaljeret vejledning til testlærerne, hvor alle procedurer er gennemgået og forklaret.

Testlærernes arbejde består i at gennemføre testningen, nøjagtigt som den er beskrevet i den testvejledning, der sendes til skolerne.

Testen skal tages på en dag inden for en fastlagt periode i foråret 2011 (PIRLS i tidsrummet uge 10 - 12). 

En test tager ca. to lektioner at gennemføre.

Testens Del 1 skal tages i første lektion og testens Del 2 skal tages i anden lektion.

Eleverne skal tage begge dele af testen den samme dag, med en kort pause imellem.

Denne pause bør højst være 30 minutter afhængig af skolens skema-politik.

Tidsrammerne for den faglige test bør være som følger:

 • ca. 10 minutter til forberedelse 
 • 40 minutter til at besvare testhæftets Del 1  
 • en kort pause på højst 30 minutter
 • 5 minutter til forberedelse 
 • 40 minutter til at besvare testhæftets Del 2.

Efter den sidste af testene er taget, skal eleverne svare på et spørgeskema. Dette tager i alt en lektion.

I PIRLS skal elevernes forældre også besvare et spørgeskema. Dette skema inkl. en returkuvert kan eleverne få med hjem i god tid inden testningen, således at de kan aflevere det besvarede forældrespørgeskema på testdagen.

Der skal deltage ca. 5000 danske elever i PIRLS. Til undersøgelsen er udvalgt 237 skoler og på skolerne udvælges den eller de klasser, som skal være med.

Udvælgelsen af skoler og klasser foretages af Statistics Canada på baggrund af oplysninger om, hvor mange elever der er på skolen og i 4. klasserne. Dette sker, for at man kan være sikker på sammenligneligheden af resultater mellem landene.