DPU

Aarhus Universitets segl

ICCS 2009

Hovedresultater ICCS 2009

 • ICCS er en forkortelse for International Civic and Citizenship Education Study.
 • ICCS undersøger, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i 38 forskellige lande forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere i en globaliseret verden.
 • ICCS er baseret på svar fra mere end 140.000 skoleelever i 14-årsalderen (8. klasse) fra mere end 5.300 skoler.
 • ICCS har indhentet oplysninger fra cirka 62.000 lærere og 5.000 skoleledere.

Testresultater

 • Danmark og Finland opnår de absolut højeste testresultater af alle lande.
 • Danske drenge har det højeste testgennemsnit af alle landes drenge. Danske piger har det næsthøjeste testgennemsnit af alle landes piger. Kun finske piger ligger lidt højere. Danmark har en af de mindste forskelle på drenges og pigers testresultater.

Demokratiopfattelser

 • Elever i alle lande tilslutter sig i meget høj grad demokratiske værdier og principper som ytringsfrihed, frie valg og demonstrationsfrihed.
 • De nordiske elever er blandt de absolut mest positive, når det gælder lighed mellem mænd og kvinder. Med hensyn til etniske gruppers rettigheder placerer Danmark og Finland sig derimod under gennemsnittet.
 • Danske og svenske elever er blandt de elever, som er mindst tilbøjelige til at lægge vægt på religionens betydning i samfundet.
 • I Norden har eleverne en udbredt tillid til deres eget land og landets politisk system. Derimod ligger Danmark og Sverige under gennemsnittet med hensyn til nationale værdier og symboler.
 • Den højeste grad af elevdeltagelse i sociale og politiske aktiviteter findes i en række ikke-europæiske lande. De nordiske lande og særligt Danmark er blandt de lande, hvor eleverne i mindst grad forventer at deltage i aktiviteter i og uden for skolerne. Danske elever er dog blandt de mest villige til at stemme til nationale valg som voksne.

Elev og klasserum

 • Danske elever og lærere beskriver et skolemiljø, der er præget af gode relationer mellem lærere og elever samt af åben debat i klasserne. Der er stor forskel på Danmark og Finland på det punkt. Finske lærere og elever har mindre positive opfattelser af det sociale miljø.
 • Danmark og de nordiske lande kendetegnes blandt andet ved, at lærere og skoleledere i meget høj grad lægger vægt på kritisk tænkning som formål med undervisningen.
 • Danske og finske elever oplever mindre reel medindflydelse end norske og svenske.

Rapporter om ICCS 2009

Den første danske rapport om ICCS med titlen ICCS 2009, Internationale hovedresultater sammenligner elever fra 8. klassetrin i 38 lande. ICCS placerer danske og finske 8. klasseelever som de absolut dygtigste i verden, når det gælder viden om samfundsforhold, politik og demokratiets virkemåde.

Download resultater

Øvrige publikationer

Bogudgivelser om ICCS 2009

Internationale IEA ICCS 2009 rapporter

 • J. Ainley, W. Schulz, T. Friedman (Red.) (2013). ICCS 2009 Encyclopedia. Approaches to civic and citizenship education around the world. Amsterdam: IEA 
 • J. Fraillon, W. Schulz, J. Ainley (2012). ICCS 2009 Asian Report. Civic knowledge and attitudes among lower-secondary students in five Asian countries. Amsterdam: IEA 
 • W. Schulz, J. Ainley, J. Fraillon (Red.) (2011). ICCS 2009 Technical Report. Amsterdam: IEA 
 • W. Schulz, J. Ainley, T. Friedman, P. Lietz (2011). ICCS 2009 Latin American Report. Civic knowledge and attitudes among lower-secondary students in six Latin American countries. Amsterdam: IEA  
 • D. Kerr, L. Sturman, W. Schulz, B. Burge (2010). ICCS 2009 European Report. Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary students in 24 European countries. Amsterdam: IEA 
 • W. Schulz, J. Ainley, J. Fraillon, D. Kerr, B. Losito (2010). ICCS 2009 International Report. Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 38 countries. Amsterdam: IEA