DPU

Aarhus Universitets segl

ICCS 2022


Download den danske rapport om ICCS 2022 - Det europæiske modul

Unges europæiske identitet (pdf)
Se præsentation af resultater

ICCS 2022

ICCS 2022 er tredje gang, Danmark deltager i ICCS. Formålet med ICCS er ikke mindst at undersøge udviklingstendenser i de unges viden og holdninger over tid, men ICCS 2022 er også tilrettelagt med henblik på at kunne forholde sig til nye problematikker i den almene samfundsudvikling. Undersøgelsen i 2022 tematiserer blandt andet populistiske holdninger, sociale mediers betydning for den politiske debat, demokratiske og ikke-demokratiske regeringspraksisser og spørgsmål der relaterer sig til klima og miljø.

Til ICCS 2022 er der igangsat et samarbejde med UNESCO med det formål at undersøge aspekter af unge samfundsborgeres holdning og adfærd relateret til FN’s verdensmål om uddannelse. Det gælder i særlig grad verdensmål 4.7, der fokuserer på undervisning i bæredygtig udvikling, herunder temaer som menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, kulturel mangfoldighed, globalt medborgerskab og lignende. Mange af disse temaer har allerede været inkluderet i ICCS 2009 og ICCS 2016, men ICCS 2022 fokuserer i højere grad end tidligere på temaer som social og kulturel diversitet, relationer imellem det lokale og det globale og miljømæssig bæredygtighed.

Det er en vedvarende udfordring for skolen at arbejde med de unge borgeres demokratiske og politiske dannelse. ICCS undersøger således også, hvorvidt skoler i Danmark og verden skaber mulighed for åben debat og deltagelse med henblik på at fremme elevernes politiske viden og engagement. I den forbindelse fokuserer ICCS 2022 i højere grad end tidligere på betydningen af sociale medier for de unges viden og deltagelsesmuligheder.

I lighed med de foregående undersøgelser gennemføres ICCS 2022 i 8.klasse og belyser således generelt de unges holdninger til forskellige sociale og politisk spørgsmål i en alder, hvor de nærmer sig myndighedsalderen.

Ved hjælp af spørgeskemaer indhentes oplysninger om de nationale skoler og skolesystemer fra skoleledere og lærere. På den måde tilvejebringes information om de kontekstuelle forhold, der relaterer sig til elevernes hverdag som unge borgere i skolekonteksten.

Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2022 og de første internatioale hovedresultater offentliggøres november 2023.