DPU

Aarhus Universitets segl

Find skoleforsker fra DPU

Nyt folkeskoleudspil

SMV-regeringen præsenterer onsdag 11. oktober sit folkeskoleudspil. Men hvad ved vi fra forskningen om udviklingen af folkeskolen?

Se regeringens folkeskoleudspil

Skolens historiske udvikling og skolereformer før og nu

Målstyret undervisning, nationale færdighedstest og digital dannelse

Forældre og forældresamarbejde i skolen

Læsefærdigheder - udviklingen i Danmark og internationalt

Lærerfaglighed, læreruddannelse, klasserumsledelse og undervisningsforstyrrende uro

Børns læselyst og læseundervisning i skolen

Praksisfaglighed, åben skole og teori/praksis i grundskolen

PPR, elevtrivsel og forældresamarbejde i skolen

Socialt udsatte familier og børn i skolen og i fritidspædagogikken

PPR, inklusion og samarbejdet mellem lærere og PPR

Skærme, digitalisering og elevtrivsel i skolen

Undervisning i matematik

Antallet af undervisningstimer og elevernes udbytte af skolen

Intensive undervisningsforløb og elevers kompetencer i matematik og naturfag i Danmark og internationalt

Musikundervisning. Praktiske og musiske fag i skolen

Inklusion, specialpædagogik og diagnoser i skolen