DPU

Aarhus Universitets segl

Masterforum

Formål
Masterforum for Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme er en netværksorganisation for Mastere i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MEd in Health Promotion and Education) og andre med lignende uddannelser eller jobs. 

Masterforum for Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme skaber mulighed for udveksling og tilegnelse af ny sundhedspædagogisk viden ved forskellige medlemsaktiviteter. 

Masterforum for Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme bidrager til den sundhedspædagogiske samfundsdebat og medvirker til fastholdelse af tilknytningen til det faglige miljø omkring Masteruddannelse i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

 

Fagligt netværk
Masterforum fungerer som et fagligt netværk for Mastere i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme samt studerende ved Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme. 
Andre, med relevant baggrund, som ønsker medlemsskab, kan ansøge bestyrelsen herom.

Masterforum er i kontakt med forskning indenfor Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme på DPU Masterforum ønsker via nyhedsbreve samt en årlig inspirationseftermiddag og temadag at medvirke til at inspirere tidligere eller nuværende studerende samt andre interesserede til fordybelse i nyere sundhedspædagogiske temaer.

 

Faglige aktiviteter
Der afholdes to faglige arrangementer pr. år, inspirationseftermiddag i november og temadag efterfulgt af generalforsamling i marts på DPU, hvor medlemmerne og andre interesserede kan mødes omkring et aktuelt tema indenfor sundhed, sundhedspædagogik eller sundhedsfremme som inspiration og oplæg til en faglig diskussion.

 

Medlemskab
Mastere i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme og andre masteruddannede mv. kan blive medlemmer af Masterforum for Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme for 250,00 kr./år.

Studerende på Masteruddannelse i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme kan optages som studentermedlemmer uden stemmeret på generalforsamlingen for 150,00 kr./år.

Henvendelse vedrørende indmeldelse i Masterforum for Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme til formanden:

Annette Poulsen
E-mail: Masterforum2005@gmail.com