DPU

Aarhus Universitets segl

Foreningen for masters i voksnes læring og kompetenceudvikling og professionel vejledning

Hvem er vi?

Alumneforeningen for master i voksnes læring, kompetenceudvikling og professionel vejledning er en netværksorganisation for alle, der er studerende eller Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling (Master Degree Programme in Adult Learning and Human Resource Development) og Master i Professionel vejledning (Master Degree Programme in Professional Guidance) eller har afsluttet en fleksibel master med mindst to moduler inden for voksenuddannelse ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Foreningens formål

Formålet med foreningen er at fungere som en netværksorganisation for dimittender fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Foreningen skal ved forskellige medlemsaktiviteter skabe mulighed for udveksling og tilegnelse af ny viden inden for masteruddannelsens videnskabelige områder.

Desuden skal foreningen, i samarbejde med DPU, medvirke til at fastholde dimittendernes tilknytning til forskningsmiljøet omkring Danmarks institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Aktiviteter

Foreningen afholder 2 faglige medlemsarrangementer om året. Her kan alle medlemmer mødes om et aktuelt tema med oplæg og fælles debat med forskere eller fagpersoner inden for voksenlæring og kompetenceudvikling.

Efterfølgende er der mulighed for socialt samvær. Desuden bliver foreningens medlemmer inviteret til udvalgte gæsteforelæsninger på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Indmeldelse

Du kan indmelde dig ved at sende en e-mail til foreningens kasserer med oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer.

Kontingentet på 250 kr. (i 2021 nedsat til 125 kr.) årligt indbetales samtidig med indmeldelsen til foreningens konto i Danske Bank reg. nr. 1551 konto 3140708224. Kontingentet dækker det studieår, hvori indmeldelsen finder sted.