DPU

Aarhus Universitets segl

Arrangementer

Foreningen afholder 2 faglige medlemsarrangementer om året. Her kan alle medlemmer mødes om et aktuelt tema med oplæg og fælles debat med forskere eller fagpersoner inden for voksenlæring og kompetenceudvikling. Efterfølgende er der mulighed for socialt samvær.

Desuden bliver foreningens medlemmer inviteret til udvalgte gæsteforelæsninger på DPU.

Masterdag 24. marts 2023

Hent invitationen her

Masterdag fredag den 23. september 2022

Kære alumner 😊

Masterdag fredag, den 23. september 2022 kl. 8.30 – 15.30, lokale A401 og tilmeldingsfrist frem til og med den 13. september 2022.

Traditionen tro, har bestyrelsen lagt sig i selen for at planlægge en lærerig og udviklende dag.

Det vil være en dag med plads til både læring og sparring, hvor vi har to oplægsholdere på som de fleste kender:

Vi starter dagen med oplæg af Jonas Sprogøe:

Jonas er konsulent i Foreningen til Fremme af praksislæring og ekstern lektor på Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling på DPU. Jonas har udviklet en del læringsspil, og har faciliteret spiludviklingsprocesser på masteren, i kommunalt regi, samt som del af sit konsulentvirke. Jonas er optaget af koblingen mellem individuel og organisatorisk læring, teori og praksis og her kan spil og spilelementer være en relevant at anvende som mediator.

Han vil denne formiddag tage afsæt i hvordan spil og leg kan at være gode måder at understøtte individuel kompetenceudvikling og organisatorisk læring. På workshoppen vil vi prøve kræfter med spiludvikling gennem en faciliteret design thinking-proces. Workshoppen tager afsæt i den undervisning, som han gennemfører på modul 1 på Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling og vil indeholde lidt teori om gamification, noget praksis og en masse grin og samarbejde. Målet er, at du får lyst til at prøve kræfter med at gamificere dele af din egen praksis for at understøtte læring, kompetenceudvikling og organisatoriske forandringsprocesser. 

Efter Jonas og en pause, byder vi velkommen til Ib Ravn:

Ib Ravn er ph.d. og lektor på DPU, hvor han bl.a. underviser på Master i Trivsels- og Ressourcepsykologi og på Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling.  

Han vil denne eftermiddag indvi os i selvbestemmelsesteorien, SDT, hvor spørgsmål om, hvad der driver mennesker vil blive belyst. Motiveres mennesket af straf og belønninger eller er aktiviteten i sig selv motiverende? Ib Ravn har skrevet bogen ”Selvbestemmelsesteorien – motivation, psykologiske behov og sociale kontekster”, som er den første bog på dansk om SDT, der giver et grundigt indblik i, hvordan menneskers trivsel fremmes gennem opfyldelse af de grundlæggende psykologiske behov samhørighed, kompetence og autonomi. Bogen vil være omdrejningspunktet for denne eftermiddag og kan købes på dagen (250 kr., bogladepris 350,-) 


Som tidligere vil der være morgenmad og registrering fra klokken 8.30

Tilmelding skal ske til Thomas Grønlund på mail: tgr@globalwindsafety.org

Betaling sker på mobile pay 41166 – Foreningen Master voksnes læring

For medlemmer, der har betalt kontingent i 2022, er prisen kr. 0

For gæster, max 2 / medlem, med interesse indenfor voksen læring, anden uddannelse indenfor voksen læring eller studerende ved en Masteruddannelse med et pædagogisk sigte, er prisen kr. 150,-

Vi glæder os til en super dag.

De bedste hilsner Bestyrelsen 😊

Vi håber at alle giver et nap med ved oprydningen

Masterdag fredag den 25. marts 2022

Bourdieu (og lidt Foucault) - Masterdag i 2022 på AU/DPU i Emdrup

Fredag den 25. marts kl. 0900 – 1430 i lokale D165, efterfulgt af generalforsamling

  • Mød forskere, forfattere, lektor og professor og dine alumner
  • Marianne Høyen ”12 nørklede stier” og Kristian Larsen ”Sundhedskapital”
  • Kort fra masteruddannelserne
  • Lektor Vibe Aarkrog fra master i Voksnes læring og kompetenceudvikling
  • Professor Rie Thomsen fra master i professionel vejledning (filmhilsen)

TILMELDING er NØDVENDIG (Plads og morgenmad) - senest den 20. marts 2022

Du tilmelder dig ved foreningens kasserer, Hanne Lund-Nielsen (hanne.lund-nielsen@hk.dk)

Deltagelse er gratis for Alumneforeningens aktive medlemmer

Kontingent 250 kr. for 2022

Gæster og masterstuderende er velkomne for kr. 200,-

Alumneforeningens Mobile Pay: 41166 eller Danske Bank Konto: 1551 – 3140708224

PROGRAM

kl. Emne, indlægsholder og hvad får du med hjem?
9.00 Morgenbrød og tak for sidst
9.30 Masteruddannelsen – hvad nyt?
Vibe Aarkrog og Rie Thomsen: Seneste nyt fra AU om masteruddannelse
10-12

Sundhedskapital – et kaffemøde med Bourdieu og Foucault

Kristian Larsen tager i diskussionen om Bourdieu afsæt i sin nyeste bog ”Sundhedskapital”: Bogen henvender sig til alle sundheds-professionelle, studerende og færdiguddannede på alle niveauer, og også andre der er optaget af at forstå, hvad sundhed er i dag.

12-12.45 Frokost
12.45-14.15

Praktik, Habitus, Kapital     Marianne Høyen

Et indblik i hvordan Bourdieu forstår mennesker indlejret i det sociale og hvordan dette må påvirke både pædagogisk praksis og vejledningsarbejde. Marianne knytter an til bogen ”12 nørklede stier – om unges vej mod arbejdslivet”

14.30-15.xx Generalforsamling v. Bestyrelsen
? Fredagsbar? DPU

Vi glæder os vældigt til at ses 25. marts – Tilmeld dig NU 😊 - mange gode hilsner på bestyrelsens vegne,

Formand Thomas Grønlund