DPU

Aarhus Universitets segl

Arrangementer

Foreningen afholder 2 faglige medlemsarrangementer om året. Her kan alle medlemmer mødes om et aktuelt tema med oplæg og fælles debat med forskere eller fagpersoner inden for voksenlæring og kompetenceudvikling. Efterfølgende er der mulighed for socialt samvær.

Desuden bliver foreningens medlemmer inviteret til udvalgte gæsteforelæsninger på DPU.

Masterdag 15. marts 2024

Masterdag i alumneforeningen

Kære alumner
Nu kan I begynde at melde jer til masterdagen fredag 15. marts 2024 kl. 8.30 – 15.30, lokale A401

Traditionen tro, har bestyrelsen lagt sig i selen for at planlægge en lærerig og udviklende dag.
Det vil være en dag med plads til både læring og sparring, hvor emnet AI – ChatGPT vil være
omdrejningspunktet.

AI = kunstig intelligens er en ny spændende mulighed i lærings- og vejledningsarbejdet.
Dagens oplægsholder er Ida Schrøder, der er postdoc i forskningsprojektet, Algoritmer, Data og Demokrati
(ADD) på DPU.

Inden Ida Schrøder holder sit oplæg, vil der være netværksøvelser i relation til AI og ChatGPT ved Hanne.

Vi kommer til at prøve ChatGPT og Dall-E på OpenAI-versioner openai.com dvs. det er gratis.

Det er en god idé, hvis du har downloadet og prøvet at logge ind inden (pc eller telefon)

Ida Schrøder vil med afsæt i sin forskning om udvikling og anvendelse af kunstig intelligens i offentlig
forvaltning, præsentere aktuelle etiske dilemmaer og invitere til refleksion og diskussion af, hvordan
anvendelsen af store sprogmodeller som fx ChatGPT kommer til at forandre læringen i organisationer.
Hvis alle er indforståede med det, ønsker Ida at bruge vores drøftelser som input (dvs. som empiri i helt
anonymiseret form) til hendes forskning om studerendes anvendelse af ChatGPT.

 • Klokken 08.30 – 09.00: Ankomst og morgenmad
 • Klokken 09.00 – 09.30: Netværksøvelse ift. erfaringer med ChatGPT og gruppedannelse /v. Thomas
 • Klokken 09.30 – 10.30: Praktisk visning af ChatGPT og evt hvordan man laver egne billeder /v. Hanne
 • Klokken 10.30 – 10.45: Pause
 • Klokken 10.45 – 11.30: Generalforsamling, dagsorden også vedhæftet denne mail
 • Klokken 11.30 – 12.30: Frokost
 • Klokken 12.30 – 14.00: Oplæg ved Ida Schrøder
 • Klokken 14.15 – 15.00: Opsamling på dagen og netværk /v. Inge

Som tidligere vil der være fuld forplejning på dagen.

Tilmelding sker efter ”først til mølle”, dog senest 25. februar, til Hanne Lund Nielsen på mail:
hanneluni@gmail.com
Betaling sker samtidigt på mobile pay 41166 – Foreningen Master voksnes læring HUSK: Påfør dit navn

Når man tilmelder sig, kan man passende betale sit kontingent for 2024 på kr. 250, hvilket giver adgang til de to masterdage der afholdes i 2024

For gæster, max 2 / medlem, med interesse indenfor voksen læring, anden uddannelse indenfor voksen
læring eller studerende ved en Masteruddannelse med et pædagogisk sigte, er prisen kr. 150,-

Vi glæder os til endnu en super dag.

De bedste hilsner Bestyrelsen

Vi håber at alle giver et nap med ved oprydningen

Masterdag 22. september 2023

Kære alumner
Nu kan I begynde at melde jer til masterdagen fredag 22. september 2023 kl. 8.30 – 15.00, lokale A200
Traditionen tro, har bestyrelsen lagt sig i selen for at planlægge en lærerig og udviklende dag, især fordi vi let forsinket fejrer 15 års jubilæum (Stiftende generalforsamling var den 14. marts 2007). Der vil være næring for både hoved og krop i rigelige mængder.

Det vil være en dag med plads til både læring og sparring, hvor overskriften er:
Hvis acceleration er problemet, er resonans måske løsningen (Rosa, 2021)

Til dette jubilæums-netværksmøde har vi allieret os med to velkendte kapaciteter fra DPU, som med hhv. et sociologisk og et psykologisk perspektiv vil udfolde teorier om trivsel og resonans i et accelerationssamfund, hvor kravene om livslang læring og kontinuerlig udvikling bliver større og opgaverne flere.

Pia Cort er lektor på DPU og er en fantastisk formidler af Hartmut Rosas teorier om, hvordan vi bl.a. gennem indgåelse af fællesskaber og oplevelsen af resonans, måske kan opnå større trivsel.

Ib Ravn er ligeledes lektor på DPU - og har tidligere stillet sig til rådighed på en netværksdag, hvor vi blev klogere på Deci og Ryans selvbestemmelsesteori (SDT). Han vil denne gang udfolde SDT yderligere og forbinde psykisk mistrivsel, SDT og facilitering af fællesskaber. Ib Ravn vil i forbindelse med undervisningen sælge nedenstående til en god Alumnepris:
”Selvbestemmelsesteorien: Motivation, psykologiske behov og sociale kontekster” (Hans Reitzel, 2021) til 250 kr. (bogladepris 350 kr.) og ”Den faciliterende underviser” (Hans Reitzel, 2023) til 175 kr. (bogladepris 250 kr.)

Klokken 08.30 – 09.00 Ankomst og morgenmad
Klokken 09.00 – 09.30 Velkomst og facilitering af netværk v. bestyrelsen
Klokken 09.30 – 12.00 Oplæg ved Pia Cort
Klokken 12.00 – 13.00 Frokost og netværk
Klokken 13.00 – 14.30 Oplæg ved Ib Ravn
Klokken 14.30 – 15.00 Afrunding v. bestyrelsen

Vi håber at alle giver et nap med oprydningen

Tilmelding sker efter ”først til mølle”, dog senest 10. september, til Hanne Lund Nielsen på mail:
hanneluni@gmail.com
Arrangementet er gratis for betalende medlemmer af alumneforeningen, men ønsker man at medbringe en gæst, med interesse indenfor voksen læring, anden uddannelse indenfor voksen læring eller studerende ved en Masteruddannelse med et pædagogisk sigte, er prisen kr. 150,-
Betaling sker samtidigt på mobile pay 41166 – Foreningen Master voksnes læring
HUSK: Påfør dit navn + ”gæst”
Hvis man ønsker at medbringe mere end én gæst, kommer denne på venteliste. Der gives direkte besked efter deadline.
Vi glæder os til endnu en super dag.
De bedste hilsner Bestyrelsen

Hent invitationen her

Masterdag 24. marts 2023

Hent invitationen her

Masterdag fredag den 23. september 2022

Kære alumner 😊

Masterdag fredag, den 23. september 2022 kl. 8.30 – 15.30, lokale A401 og tilmeldingsfrist frem til og med den 13. september 2022.

Traditionen tro, har bestyrelsen lagt sig i selen for at planlægge en lærerig og udviklende dag.

Det vil være en dag med plads til både læring og sparring, hvor vi har to oplægsholdere på som de fleste kender:

Vi starter dagen med oplæg af Jonas Sprogøe:

Jonas er konsulent i Foreningen til Fremme af praksislæring og ekstern lektor på Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling på DPU. Jonas har udviklet en del læringsspil, og har faciliteret spiludviklingsprocesser på masteren, i kommunalt regi, samt som del af sit konsulentvirke. Jonas er optaget af koblingen mellem individuel og organisatorisk læring, teori og praksis og her kan spil og spilelementer være en relevant at anvende som mediator.

Han vil denne formiddag tage afsæt i hvordan spil og leg kan at være gode måder at understøtte individuel kompetenceudvikling og organisatorisk læring. På workshoppen vil vi prøve kræfter med spiludvikling gennem en faciliteret design thinking-proces. Workshoppen tager afsæt i den undervisning, som han gennemfører på modul 1 på Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling og vil indeholde lidt teori om gamification, noget praksis og en masse grin og samarbejde. Målet er, at du får lyst til at prøve kræfter med at gamificere dele af din egen praksis for at understøtte læring, kompetenceudvikling og organisatoriske forandringsprocesser. 

Efter Jonas og en pause, byder vi velkommen til Ib Ravn:

Ib Ravn er ph.d. og lektor på DPU, hvor han bl.a. underviser på Master i Trivsels- og Ressourcepsykologi og på Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling.  

Han vil denne eftermiddag indvi os i selvbestemmelsesteorien, SDT, hvor spørgsmål om, hvad der driver mennesker vil blive belyst. Motiveres mennesket af straf og belønninger eller er aktiviteten i sig selv motiverende? Ib Ravn har skrevet bogen ”Selvbestemmelsesteorien – motivation, psykologiske behov og sociale kontekster”, som er den første bog på dansk om SDT, der giver et grundigt indblik i, hvordan menneskers trivsel fremmes gennem opfyldelse af de grundlæggende psykologiske behov samhørighed, kompetence og autonomi. Bogen vil være omdrejningspunktet for denne eftermiddag og kan købes på dagen (250 kr., bogladepris 350,-) 


Som tidligere vil der være morgenmad og registrering fra klokken 8.30

Tilmelding skal ske til Thomas Grønlund på mail: tgr@globalwindsafety.org

Betaling sker på mobile pay 41166 – Foreningen Master voksnes læring

For medlemmer, der har betalt kontingent i 2022, er prisen kr. 0

For gæster, max 2 / medlem, med interesse indenfor voksen læring, anden uddannelse indenfor voksen læring eller studerende ved en Masteruddannelse med et pædagogisk sigte, er prisen kr. 150,-

Vi glæder os til en super dag.

De bedste hilsner Bestyrelsen 😊

Vi håber at alle giver et nap med ved oprydningen

Masterdag 25. marts 2022

Bourdieu (og lidt Foucault) - Masterdag i 2022 på AU/DPU i Emdrup

Fredag den 25. marts kl. 0900 – 1430 i lokale D165, efterfulgt af generalforsamling

 • Mød forskere, forfattere, lektor og professor og dine alumner
 • Marianne Høyen ”12 nørklede stier” og Kristian Larsen ”Sundhedskapital”
 • Kort fra masteruddannelserne
 • Lektor Vibe Aarkrog fra master i Voksnes læring og kompetenceudvikling
 • Professor Rie Thomsen fra master i professionel vejledning (filmhilsen)

TILMELDING er NØDVENDIG (Plads og morgenmad) - senest den 20. marts 2022

Du tilmelder dig ved foreningens kasserer, Hanne Lund-Nielsen (hanne.lund-nielsen@hk.dk)

Deltagelse er gratis for Alumneforeningens aktive medlemmer

Kontingent 250 kr. for 2022

Gæster og masterstuderende er velkomne for kr. 200,-

Alumneforeningens Mobile Pay: 41166 eller Danske Bank Konto: 1551 – 3140708224

PROGRAM

kl. Emne, indlægsholder og hvad får du med hjem?
9.00 Morgenbrød og tak for sidst
9.30 Masteruddannelsen – hvad nyt?
Vibe Aarkrog og Rie Thomsen: Seneste nyt fra AU om masteruddannelse
10-12

Sundhedskapital – et kaffemøde med Bourdieu og Foucault

Kristian Larsen tager i diskussionen om Bourdieu afsæt i sin nyeste bog ”Sundhedskapital”: Bogen henvender sig til alle sundheds-professionelle, studerende og færdiguddannede på alle niveauer, og også andre der er optaget af at forstå, hvad sundhed er i dag.

12-12.45 Frokost
12.45-14.15

Praktik, Habitus, Kapital     Marianne Høyen

Et indblik i hvordan Bourdieu forstår mennesker indlejret i det sociale og hvordan dette må påvirke både pædagogisk praksis og vejledningsarbejde. Marianne knytter an til bogen ”12 nørklede stier – om unges vej mod arbejdslivet”

14.30-15.xx Generalforsamling v. Bestyrelsen
? Fredagsbar? DPU

Vi glæder os vældigt til at ses 25. marts – Tilmeld dig NU 😊 - mange gode hilsner på bestyrelsens vegne,

Formand Thomas Grønlund