DPU

Aarhus Universitets segl

Program

Lærermangel i folkeskolen

13.00-13.10:   
Velkomst v/institutleder Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet

13.10-13.15:   
Præsentation af de første tre talere

13.15-13.25:   
Undervisersammensætning og kompetencedækning i folkeskolen

 • Seniorkonsulent Yakup Bas, Danmarks Evalueringsinstitut

13.25-13.35:   
Lærere der bliver i professionen

 • Lektor Helle Plauborg, DPU, Aarhus Universitet

13.35.13.45:
Introduktion til de danske undersøgelser i det internationale projekt “WATSup” (What About Teacher Shortage)?

 • Lektor Frans Ørsted Andersen, DPU, Aarhus Universitet

13.45-14.00:   
Dialogrunde i mindre grupper

14.00-14.15:   
Pause

14.15-14.20:   
Præsentation af de næste tre talere

14.20-14.30:   
Den allvarliga lärarbristen i Sverige – hur kunde detta hända och vad kan vi göra?

 • Professor i pædagogik Lena Broström, Mittuniversitetet, Sverige

14.30-14.40:   
Flere, dygtige studerende på læreruddannelse er vejen til flere uddannede lærere i skolen

 • Jacob Harder, Københavns Professionshøjskole

14.40-14.50:   
Rekruttering og fastholdelse af lærere

 • Formand for undervisningsudvalget Regitze Flannov, Danmarks Lærerforening

14.50-15.05:   
Dialogrunde i mindre grupper

15.05-15.20:   
Pause

15.20-15.25:   
Præsentation af de sidste tre talere

15.25-15.35:   
Verdens bedste job – så hvorfor mangler vi lærere?

 • Skoleleder Hundested Skole og lokalformand i Skolelederforeningen Malene Nyenstad

15.35-15.45:   
Elevperspektiver på lærermangel i folkeskolen

 • Formand, Mille Borgen Mikkelsen, Danske Skoleelever

15.45-15.55:   
Den uddannede lærers fravalg af professionen

 • Cand. pæd. soc. Oskar Guldbæk Holgersen

15.55-16.10:   
Dialogrunde

16.10-16.20:   
Pause

16.20-16.40:   
Paneldebat med repræsentanter fra det kommunale niveau om udfordringer og løsninger

 • Suzette Frovin, forkvinde for Skole- og Dagtilbudsudvalget, Nyborg
 • Morten Skovgaard, formand for Uddannelsesudvalget, Frederikssund
 • Charlotte Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Holbæk Kommune og medlem af Udvalget for Børn og Skole samt Projektudvalget for Unge og Uddannelse

16.40-17.00:   
Afrunding og væsentlige perspektiver fra dialogrunderne

17.00                 
Mingle og let anretning   

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.