DPU

Aarhus Universitets segl

Børneliv i ghettoer

Børns hverdagsliv og opvækst i ghetto-lignende boligområder

Dette forskningsprojekt består af flere delprojekter, der fokuserer på børns hverdagsliv og opvækst i ghetto-lignende boligområder i Danmark. Sigtet er at identificere inklusionsfremmende processer i relation til socialt udsatte børn, der kan støtte og hjælpe børnene i deres barndom og opvækst.

Når vi her betoner et særligt analytisk og empirisk blik på børneliv i ghetto-lignende boligområder, sker det med baggrund i flere forhold. Først og fremmest er der hverken i dansk eller international sammenhæng taget udgangspunkt i børns liv i ghetto-områder. Dette forhold kan umiddelbart forekomme besynderligt, idet forskningsfeltet grundigt har belyst, at mennesker der bor i  ghetto-områder i langt højere grad er socialt udsatte på en lang række væsentlige områder. Især gælder det i forhold til manglende uddannelse og arbejde, et liv på overførselsindkomst, dårlige helbredsforhold og risiko for fattigdom.

Helt grundlæggede spørgsmål om hvordan og på hvilke måder, disse bolig-områder har betydning for hverdagslivet, herunder oplevelsen af tryghed og inklusion, er nærmest ikke-eksisterende. Især finder vi blinde pletter, når vi følger børns hverdagsliv, når livet leves og udfoldes i ghettolignende boligområder sammen med andre børn og voksne.