DPU

Aarhus Universitets segl

Delprojekter

Pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn, der vokser op i ghettolignende boligområder

Forskningsprojektet fokuserer på socialt udsatte børn, der vokser op i ghettolignende boligområder. Med afsæt i de fysiske rum, hvor børn lever deres barndomsliv i dagens moderne samfund, sættes der særligt fokus på daginstitutionen og det pædagogiske personales arbejde med denne gruppe børn. Projektets formål er at udforske og kortlægge, hvordan og på hvilke måder det pædagogiske personale arbejder med socialt udsatte børn og deres familier. Desuden retter det sig imod at skabe muligheder for at fremme børnenes rådighed over deres udviklingsbetingelser og muligheder. Med afsæt i en daginstitution, beliggende i København i et såkaldt ghettolignende boligområde, følges børn og personale i deres hverdagsliv med henblik på at udvikle ny viden om, hvordan daginstitutioner i ghettolignende boligområder arbejder aktivt og målrettet med socialt udsatte børn og deres forældre.

Projektet er finansieret af FOAs pædagogiske udviklingsfond, PUF.

Projektet er afsluttet, og der blev afholdt temadage om resultaterne. Der er afholdt en temadag den 14. november og den 27. november 2012.

Tidlig indsats i daginstitutioner beliggende i ghettolignende boligområder

Forskningsprojektet indkredser og undersøger de særlige pædagogiske roller, som arbejdet i daginstitutioner, beliggende i såkaldte ghettolignende boligområder, både fordrer og udvikler hos pædagogerne

Ny dansk forskning viser, at arbejdet i daginstitutioner beliggende i ghettolignende boligområder er karakteriseret ved i højere grad at anvende socialpædagogiske forståelsesrammer. Pædagogerne prioriterer familiearbejdet, herunder støtte til forældrene samt særligt tilrettelagte indsatser, som rækker væsentligt ud over traditionelle almenpædagogiske forståelser af daginstitutionen.

Dette forskningsprojekt vil udvikle ny viden om karakteren af det tidlige forebyggende arbejde. Det er projektets mål at sikre, at fremtidige forebyggende indsatser kan bygge på et forskningsbaseret grundlag.

Projektet er finansieret af BUPL´s forskningspulje.

Projektperiode: September 2011- september 2014.

Download projektbeskrivelsen