DPU

Aarhus Universitets segl

Forskere

Forskningsmedarbejdere

Niels Rosendal Jensen – projektleder

Lektor msk. Niels Rosendal Jensen har gennemført forskningsprojekter for kommuner, regioner og ministerier samt EU. Forsker i hele livsspektret ud fra en socialpædagogisk tilgang.  Læs mere

Kirsten Elisa Petersen

Adjunkt, ph.d, Institut for uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet. Forsker i børn og barndomsliv, herunder især udsatte børns opvækstbetingelser og udviklingsmuligheder med et særligt fokus på daginstitutionen og pædagogers arbejde, for denne gruppe børn. Læs mere

Forskningsassistent: Anne Wind

Cand. pæd. i pædagogisk sociologi med speciale om udsathed i børnehaveliv. Specialet tog udgangspunkt i hverdagslivet i en daginstitution beliggende i et udsat boligområde i København.

[Download speciale: Udsat for ulighed- en analyse af udsathed gennem køn, klasse og etnicitet i daginstitutionslivet i en ghetto, 2012]