DPU

Aarhus Universitets segl

ICCS 2016

Hovedresultater

Kundskaber og færdigheder

 •  Eleverne i Danmark opnår det højeste gennemsnit af alle i en test om politik, samfundsforhold og demokrati. Eleverne i Taiwan og Sverige opnår resultater på samme niveau.
 • Pigerne opnår generelt højere testresultater end drengene. Det gælder også i Danmark. Danske piger deler det højeste niveau med pigerne i Sverige, Taiwan og Finland. Danske drenge har det højeste testgennemsnit af alle landes drenge.
 • Skole og klasserum
 • Af alle landes elever oplever de danske det mest åbne klasserum med hensyn til meningsudveksling og diskussion. Denne åbenhed er blevet lidt mindre siden 2009
 • De danske, svenske og finske elever ligger markant under det internationale gennemsnit med hensyn til deres forventede deltagelse i aktiviteter på skolen.

Samfund og demokrati

 • I Danmark, Sverige og særligt Norge er eleverne meget positive i forhold til at stemme ved kommunale, nationale og europæiske valg som voksne. Især i Danmark og Sverige er interessen for valgdeltagelse stigende i forhold til ICCS 2009.
 • Af alle landes elever taler de danske mest med forældre og venner om politiske og sociale emner, og det sker i betydeligt større omfang end i ICCS 2009.
 • De nordiske lande er blandt de lande, hvor eleverne i mindst grad forventer at deltage i lovlige og ulovlige politiske aktiviteter uden for skolerne.
 • De danske elever betragter det mindst af alle som vigtigt, at voksne borgere er engagerede i demonstrationer og lignende politiske protestaktiviteter.
 • For de danske elever er de tre vigtigste kendetegn på gode voksne borgere, at de altid overholder loven, sikrer familiens økonomi og udviser respekt for myndigheder.
 • Eleverne fra de nordiske er blandt de elever i undersøgelsen, der har størst tillid til regeringen, parlamentet og domstolene.
 • De danske og finske elever er blandt de elever, som har den største tillid til andre mennesker.    

Rapporter om ICCS 2016

Hent e-bog: Unge, skole og demokrati

Resultaterne fra ICCS 2016, der blev offentliggjort november 2017, foreligger nu som gratis e-bog fra Aarhus Universitetsforlag. Bogen findes i fysisk version på forlagets side.

I tilknytning til bogen er der udgivet et hæfte, der omtaler udvalgte hovedresultater. hæftet kan downloades nedenfor.

Både bog og hæfte er opdaterede og nyredigerede og dermed de bedste kilder på dansk om resultaterne af ICCS 2016.

Tidligere rapportversioner

Læs og se mere