DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ICCS - International undersøgelse af politisk dannelse

ICCS - International Civic and Citizenship Education Study

ICCS undersøger skolens arbejde med de unges politiske dannelse i det 21. århundrede i et internationalt komparativt perspektiv.

ICCS-projektets overordnede formål er at kortlægge og sammenligne, hvordan skolens forberedelse af eleverne til et liv i et demokratisk samfund foregår – og hvordan den eventuelt er under udvikling og forandring i en globaliseret verden. Det sker først og fremmest ved at undersøge unges holdninger til sociale og politiske spørgsmål, deres viden om demokrati, politik og samfund og deres opfattelser af sig selv som borgere i samfundet.

Projektet inddrager desuden lærere og skoleledere med henblik på at kortlægge, hvordan forskellige skolesystemer forholder sig til denne del af skolens virke. International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) gennemføres i regi af International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). ICCS blev første gang gennemført i 2009, og anden omgang var i 2016 med dansk deltagelse begge gange.

ICCS 2016

Bogen 'Skolen, unge og demokrati'.
Hæftet 'Skolen og fremtidens borgere'.

Hent e-bog: Unge, skole og demokrati

Resultaterne fra ICCS 2016, der blev offentliggjort november 2017, foreligger nu som gratis e-bog fra Aarhus Universitetsforlag. Bogen findes i fysisk version på forlagets side.

I tilknytning til bogen er der udgivet et hæfte, der omtaler udvalgte hovedresultater. hæftet kan downloades nedenfor.

Både bog og hæfte er opdaterede og nyredigerede og dermed de bedste kilder på dansk om resultaterne af ICCS 2016.

Tidligere rapportversioner

Læs og se mere

ICCS 2009

Den første danske rapport om ICCS placerer danske og finske 8. klasseelever som de absolut dygtigste i verden, når det gælder viden om samfundsforhold, politik og demokratiets virkemåde. Rapporten 'ICCS 2009, Internationale hovedresultater' sammenligner elever fra 8. klassetrin i 38 lande.

Download