DPU

Aarhus Universitets segl

Professionel vejledning

Om forskningsenheden

Nutidens arbejds- og hverdagsliv er præget af de mange transitioner og beslutninger, som vi alle må forholde os til som borgere og professionelle. Vejledning – både individuelle og kollektive vejledningsformer – er blevet en integreret del af disse transitions- og beslutningsprocesser.

I Forskningsenheden i Vejledning udforsker vi vejledningspraksis i forskellige institutionelle kontekster på tværs af uddannelses- erhvervs- social- og sundhedskontekster.

Vi arbejder med forskellige teoretiske perspektiver og ofte deltagerorienterede forskningsmetodiske tilgange, når vi udforsker, hvordan professionelle og borgere oplever og forholder sig til disse fænomener og, hvordan forskellige vejledningsformer (individuelle og kollektive) spiller en rolle ift. at navigere i de strukturelle betingelser samfundet byder på.

Konkret arbejder vi med

  • Karrierelæring og karrierekompetencer i uddannelseskontekster så som skoler, professionshøjskoler og universitete
  • Professionel kompetenceudvikling af vejledere
  • Vejledningspraksis i balancen mellem at imødekomme systemets og de vejledtes behov i social- og sundhedskontekster
  • Social retfærdighed i vejledningspraksis
  • Kollektive vejledningsformer
  • Tværfaglig og tværsektoriel samarbejdspraksis og ledelse af vejledningsprocesser

Deltagere