DPU

Aarhus Universitets segl

Aktuel Vejledningsforskning 2022

Aktuel Vejledningsforskning: Inspiration – Indsigt

Tema: Vejledning for social retfærdighed

Den årlige konference om Aktuel Vejledningsforskning den 18. november 2022 satte særligt fokus på, hvordan vejledning kan modvirke social ulighed, hvordan samarbejde mellem forskere og praktikere skaber relevant viden om praksis, og hvordan man på systematisk vis kan sikre kvalitet i vejledningen.

Velkommen ved Kristina Mariager-Anderson, Helle Merete Nordentoft & Rie Thomsen
Samarbejde mellem forskere og praktikere Projekt ’Next Step’ ved Professor MSO David Reimer, direktør for Studievalg Danmark Mathilde Tronegård professor MSO Rie Thomsen.
Nyhedsspots Medlemmer fra ’Nationalt Netværk for Forskning i Vejledning’ løfter sløret for, hvad der er ”hot” i den aktuelle vejledningsforskning. Rita Buhl og Peter Plant. Helle Merete Nordentoft og Birgitte Ravn Olesen. Rie Thomsen. Louise Hvidtved Byskov og Klaus Henriksen. Bo Klindt Poulsen. Kristina Mariager-Andersson.
Rammer vejledningstilbuddene i gymnasiet socialt skævt? Præsentation af igangværende ph.d.-forskning ved Astrid Olsen. Hvordan bruger gymnasieelever de vejledningstilbud, som skal guide dem til videregående uddannelse? En igangværende undersøgelse peger på, at elever med ikke-akademisk uddannede forældre er lige så gode eller bedre til at benytte vejledningstilbud, som de elever der har akademisk uddannede forældre. I lyset social retfærdighed giver det anledning til at diskutere vejledningstilbud, man kunne satse mere på.
THESIS-TALK! Highlights fra kandidatspecialer 2022 Ved Louise Kongsted, Emma Rohde og Line Beck Lindhardt
INSPIRATIONSKEYNOTE: Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning – et felles utgangspunkt! Ved Anne Holm-Nordhagen, universitetslektor ved Universitetet i Sydøst-Norge. I Norge er der udviklet et nationalt kvalitetsrammeværk for karrierevejledning. Dette giver karrierevejledere et fælles udgangspunkt for at arbejde med kvalitet i karrierevejledningen. Anne Holm-Nordhagen giver os et indblik i rammeværket, tilblivelsesprocessen og den potentielle betydning for praksis.