DPU

Aarhus Universitets segl

Gymnasiepædagogisk forskningsenhed

Publikationer


Udvalgte publikationer

UNDERVISNINGSUDVIKLING I UNGDOMSUDDANNELSE - når lærere, ledere og konsulenter er fælles om pædagogisk, didaktisk refleksion over undervisningspraksis

Denne antologi henvender sig til lærere og ledere på ungdomsuddannelser, som interesserer sig for pædagogisk, didaktisk undervisningsudvikling, der tager afsæt i praksis og fastholder en kontinuerlig fælles, systematisk kollegial og organisatorisk refleksion over undervisning som en kerneopgave i hverdagen. Antologien indeholder seks kapitler og er skrevet af deltagerne på baggrund af deres erfaringer fra et forsknings- og udviklingsprojekt omhandlende klasseledelse og relationskompetence (KLEo).


INTRODUKTION TIL DIGITALE KOMPETENCEOMRÅDER

Digitale kompetencer er en bred betegnelse for en række meget forskelligartede kompetencer. Digitale kompetencer kan spænde over alt fra tekniske færdigheder til håndtering af internettet som en vidensressource og til forståelse af digitale teknologiers betydning for livet og samfundet. Denne publikation giver et overblik over, hvad digitale kompetencer rummer og præsenterer en begrebslig rammesætning for digitale kompetenceområder.

Inden for en overordnet skelnen mellem de tre digitale kompetenceområder informationskompetencer, produktionskompetencer og deltagelseskompetencer præsenteres en række praksisser for digitale kompetencer, der kan knytte an til forskellige fag. Publikationen beskriver blandt andet temaerne: Undersøgelser på nettet, Personalisering og tilpasning, Digitale genrer, Kollaborativ vidensopbygning, Teknologier som kognitiv partner, Åben delingskultur og Deltagelse i online rum


Undersøgelse af digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen

Denne publikation fremlægger resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse af sproglæreres brug af digitale teknologier i gymnasieundervisningen. Spørgeskemaundersøgelsen er et led i projektet FREMDitSPROG, der har til formål at kvalificere gymnasielæreres udvikling af sprogfagene med inddragelse af digitale teknologier.


INTERAKTIVE LABORATORIER, HOVEDRAPPORT

Fund, oplevelser, eksempler og didaktiske overvejelser i grundskolen, på erhvervsuddannelser og i gymnasieskole


11 PÆDAGOGISKE FORMATER

Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til konkrete bud på, hvordan man som underviser kan understøtte forskellige formål og aktiviteter i undervisning med interaktive laboratorie


TI SMALINGER AF INTERAKTIVE LABORATORIER

Inspirationsmateriale, hvor forskellige og ofte gratis samlinger af desktoplabs, der dækker en bred vifte af naturfag og fagniveauer, gennemgås

DIGITALE KOMPETENCER I GYMNASIET

Hvad skal elever vide og kunne i fagene med brug af digitale teknologier? Hvordan undgår man, at digitale kompetencer bliver et afkoblet ekstra lag oven på faget? Og hvordan understøttes lærernes arbejde med at indarbejde digitale kompetencer i fagene?

Med afsæt i elevers, læreres og lederes forståelser og oplevelser af digitale teknologiers rolle i fagene undersøger publikationen, hvordan digitale kompetencer kan blive en del af gymnasiernes fag og undervisningspraksis.


DIGITALE KOMPETENCER I FAGENE - Pædagogiske formater til at arbejde med digitale kompetencer i gymnasiet

Hvordan bliver digitale kompetencer en integreret del af fagene i gymnasieskolen? Denne publikation indeholder konkrete eksempler og materialer rettet mod gymnasieskolernes arbejde med digitale kompetencer i fagene. Udgangspunktet er, at digitale kompetencer skal indarbejdes som led i de enkelte fags kernefaglighed. Publikationen består af en række pædagogiske formater, der udgør konkrete rammesætninger for udvikling af undervisningsforløb med fokus på digitale kompetencer.

De pædagogiske formater beskriver aktiviteter og processer for undervisningsforløb, der fremmer bestemte digitale kompetencer. Publikationen indeholder blandt andet formaterne Navigation på nettet om at finde vej i informationsstrømmen, Information problem solving om at løse problemer gennem undersøgelser på nettet, Samskrivning om at tilrettelægge, planlægge og gennemføre processer for samarbejde, Databehandling om at opsamle, organisere, analysere og præsentere data og Online debat om at deltage i og bidrage til debat i online fora


5 PERSPEKTIVER PÅ INTERLAB-DESIGNS

Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til konkrete bud på, hvordan undervisere kan undersøge en simulation og vurdere, om den kan anvendes til at understøtte forskellige formå


VR-HEADSET – vigtige overvejelser med didaktiske implikationer

Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til en guide til indkøb og implementering af VR-udstyr

Publikations liste - liste over alle publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel