DPU

Aarhus Universitets segl

Etnicitet, diversitet og uddannelse

Om forskningsenheden

Forskningsenheden samler forskning på DPU, Aarhus Universitet, der undersøger betydningen af etnicitet og diversitet i forskellige institutions- og uddannelsessammenhænge .

Dette omfatter studier, der udforsker tilblivelser af sociale kategorier som børn, unge, elever, forældre, danskere, flygtninge, indvandrere, tosprogede og muslimer og den diversitet, de dækker. Herunder hører studier af race, etnicitet, køn, alder, klasse, religion, sprog, generation, seksualitet, hvordan disse mange kategorier intra-agerer (intersektionalitet), samt studier af processer som minorisering, racialisering, privilegering og stigmatisering.

  • Hvorledes gives disse kategorier betydning og udspilles processerne i og udenfor børn og unges institutionsliv, og de dannelses-, lærings- og trivselsproblematikker, de står i?
  • Hvordan forstås og erfares de, og hvad betyder de for relationerne mellem eksempelvis børn og unge, mellem dem og deres pædagoger, lærere, ledere og forældre, eller mellem forældre og lærere?
  • Hvordan etableres, betydnings- og værdilades kategorierne igennem relationer i hverdagslivet og i policy, undervisningsmateriale og videnskabelige undersøgelser?
  • Hvilke interventionsteknologier kalder de på og spiller de sammen med?
  • Hvad kendetegner forskellige menneskers relationer, muligheder og tilgang til daginstitution, skole og uddannelse mere bredt?
  • Hvilke sociale praksisser, strategier, fælleskaber og kulturelle former kan vi se tage form, når etnicitet og andre identitetsfaktorer og magtrelationer er i spil og forhandles i forskellige uddannelsessammenhænge?

Enheden arbejder ud fra en række forskellige analytiske, metodologiske og teoretiske vinkler, men generelt med et majoritetsinkluderende og normkritisk tilgang. Vi fokuserer særligt på kropslige, diskursive, affektive, materielle, sproglige og relationelle praktikker blandt børn og voksne, på de regulative praksisser bestemte former for fællesskaber, undervisning, ledelse og organisering rummer og på de ressourcer, børn og unge trækker på til at navigere i forhold til disse.

Formålet med enheden er, for det første, at skabe et forum og refleksionsrum, hvor spørgsmål om etnicitet, diversitet og uddannelse kan tages op, analyseres og diskuteres på tværs af fagområder og tilgange. For det andet at etablere en platform, hvorfra vi på baggrund af vores forskning, kan belyse og udfordre de tematikker omkring og den problematisering af etniske minoriserede børn og unges uddannelse, adfærd, integration, radikalisering ect., der tages op politisk, i medierne, i uddannelsessammenhænge og i videnskabelige undersøgelser.