DPU

Aarhus Universitets segl

Kandidatuddannelse på DPU

For professions- og universitetsbachelorer
I København og Aarhus

Didaktik - Dansk

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) handler om de mange forskellige aspekter af danskundervisningen som eksempelvis læse- og skrivepædagogik, litteratur-, medie- og mundtlighedspædagogik, danskfagets IT-dimension, børne- og ungdomslitteratur, læsevaner og dansk som andetsprog.

Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) kan gennemføres helt eller delvis som deltidsuddannelse.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i Didaktik - Dansk. Uddannelsen kan tages i både Aarhus og København.

Didaktik - Matematik

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) er videnskaben om matematikundervisning. Du arbejder med, hvordan man kan lave matematikundervisning, der både er interessant for dem der elsker matematik, og for dem, der synes matematik er det kedeligste og mest uforståelige i denne verden.

Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) kan gennemføres helt eller delvist på deltid

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i Didaktik - Matematik. Uddannelsen kan tages i København.

Didaktik - Materiel kultur

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) handler om at tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning med fokus på genstandes mening, betydning og brug i undervisningssituationer.

Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) kan gennemføres helt eller delvist på deltid.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i Didaktik - Materiel kultur. Uddannelsen kan tages i København.

Didaktik - Musikpædagogik

Optaget på uddannelsen er sat i bero
Der bliver ikke optaget studerende på Didaktik (Musikpædagogik) i 2024.

Som kandidatuddannet i Didaktik (Musikpædagogik) kan du arbejde med undervisning i musik på musikskoler, folkeskoler, gymnasier, seminarier og musikkonservatorier. Du kan arbejde med planlægning, evaluering og udvikling af musikundervisning, og du har også mulighed for at gå forskningens vej inden for musikundervisning.

Moduler på kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) kan gennemføres på deltid.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i Didaktik - musikpædagogik. Uddannelsen kan tages i København.

It-didaktisk design

Kandidatuddannelsen i It-didaktisk design handler om, hvordan nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring. Du arbejder med tilrettelæggelse af undervisnings- og læringsmiljøer med fokus på brug af It. Du arbejder med teorier om teknologiens indflydelse på didaktik, læring og undervisning og med det læringspotentiale, der ligger i teknologien. Du arbejder både praktisk og teoretisk med forskellige It-platforme i lærings-, undervisnings- og formidlingssammenhænge, og med analyse af læringspotentialer og didaktiske udfordringer i arbejdet med dem. 

Studerende og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design.

Generel pædagogik

Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik handler om analyse og udvikling af pædagogisk praksis med fokus på pædagogiske teorier og pædagogikkens historie. Du arbejder med menneskers læring og dannelse og med undervisnings- og uddannelsesprocesser i uddannelsessystemet og samfundet.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i Generel pædagogik. Uddannelsen kan tages i både Aarhus og København.

Pædagogisk antropologi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi handler om analyse af kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske sammenhænge og perspektiver. Du udfører etnografiske undersøgelser, hvor du analyserer menneskers perspektiver, handlinger og relationer i hverdagslivet. Du arbejder med kulturelle og sociale dynamikker, processer og medieringsformer inden for pædagogikken og med analyse af centrale problemstillinger omkring uddannelse, læring og det pædagogiske felt.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi. Uddannelsen kan tages i både Aarhus og København.

Pædagogisk filosofi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi handler om at forholde sig filosofisk til det pædagogiske felt. Du arbejder med grundlæggende spørgsmål om erkendelse, viden  og læring, etik, normativitet og dannelse, ligesom du både kan arbejde historisk med pædagogik og filosofi og dykke ned i emner i moderne pædagogisk filosofi, f.eks. uddannelse og demokrati, undervisning, opdragelse og barndom, natur og kultur, argumentation eller individets selvforståelse.

 

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi. Uddannelsen kan tages i København.

Pædagogisk psykologi

På pædagogisk psykologi uddanner vi kandidater, der kan være med til at sikre en positiv udvikling i den måde, vi arbejder med lærings- og tilblivelsesprocesser i institutioner, skoler og organisationer, i familien og i sociale netværk.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi. Uddannelsen kan tages i både Aarhus og København.

Pædagogisk sociologi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi handler om, hvordan uddannelse og pædagogik forbereder os til at blive medlemmer af sociale fællesskaber og indgå i samfundets funktioner.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi. Uddannelsen kan tages i både Aarhus og København.

Uddannelsesvidenskab

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab handler om uddannelsesvidenskabelig og pædagogisk viden kombineret med samfundsvidenskabelig indsigt i uddannelsespolitik, statistik, mikroøkonomi og uddannelsesforvaltning.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab. Uddannelsen kan tages i både Aarhus og København.

Kontakt