DPU

Aarhus Universitets segl

Konference på DPU:

Trivsel og mistrivsel blandt børn og unge

Hvad ved vi, og hvad kan vi gøre? Konference 27. marts 2023 i København

Om konferencen


Der har bredt sig en national opfattelse af, at mistrivslen blandt børn og unge er alarmerende: At næsten hver anden ung mellem 16 og 25 år oplever en grad af mistrivsel. At mistrivslen blandt andet skyldes, at de unge oplever et for højt tempo i deres hverdag og for stort forventningspres fra samfundet, herunder fra skolen. Og at børn og unge aldrig har trivedes dårligere end i vor tid.

På den baggrund har regeringen bebudet, at den vil nedsætte en kommission, som skal foreslå anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, samt hvordan robusthed og myndiggørelse styrkes. Kommissionen skal også se på indflydelsen fra sociale medier og andre større samfundstendenser.

Men er der forskningsmæssigt belæg for de alarmerende budskaber? Hvad ved vi om trivsel og mistrivsel blandt børn og unge, og hvad kan vi gøre? For at undersøge det, afholder DPU en heldagskonference om trivsel og mistrivsel blandt børn og unge. Vi samler en bred kreds af forskere og beslutningstagere for at besvare tre spørgsmål:

  • Hvad ved vi om udviklingen i trivsel og mistrivsel blandt danske børn og unge?
  • Hvad ved vi om årsagerne til de aktuelle trivselsproblemer: Samfund, skole, sociale medier?
  • Hvad kan vi gøre ved problemerne?

Målgruppe


Konferencen henvender sig til især politikere, medarbejdere i børn og unge-forvaltning, skoleledere, lærere, pædagoger, journalister og forskere.

Tid og sted


Mandag d. 27. marts 2023 kl. 9.30-16.00

Festsalen på DPU, Aarhus Universitet, bygning A, lokale 220, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Pris og tilmelding


Deltagerpris: 1250,- kr.

Pris for studerende: 450,- kr.

Har du ikke mulighed for at møde op, kan du deltage digitalt:

Pris: 750,- kr.

Tilmeldingsfrist: 20. marts 2023