DPU

Aarhus Universitets segl

Program for konferencen: Trivsel og mistrivsel blandt børn og unge

9.30-9.50

Velkomst og introduktion

Velkomst ved Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet

Introduktion ved Lars Qvortrup, professor emeritus ved DPU, Aarhus Universitet

9.50-10.50

Hvad ved vi om udviklingen i trivsel og mistrivsel blandt danske børn og unge?

Trivsel og mistrivsel blandt 0-16-årige: Status og udvikling over tid

ved Bjørn Holstein, professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Børn og unges livsforhold fra 2010 til i dag: Hvad ved vi om udviklingen?

ved Mai Heide Ottosen, seniorforsker ved VIVE, leder af undersøgelsen bag 'Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022'

Spørgsmål og debat

10.50-11.10

Kaffe og brød

11.10-12.30

Hvad ved vi om årsagerne til de aktuelle trivselsproblemer: Samfund, skole, sociale medier?

Samfundsmæssige årsager til børns og unges mentale sundhed

ved forskningsprofessor Signe Hald Andersen, Rockwool Fondens Forskningsenhed, medforfatter til forskningsrapporten ”Danskernes mentale sundhed” (2020).

Betydningen af velvære, virke og vellidthed i skolen for unges trivsel

ved Jens Christian Nielsen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, p.t. involveret i forskning om elevtrivsel og klassefællesskab

Digitale medier i hverdagslivets relationer: En faktor i både trivsel og mistrivsel

ved Mette Thorhauge, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, medforfatter til rapporten 'Digital mediebrugs betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress: En litteraturgennemgang' (2020)

Spørgsmål og debat

12.30-13.20

Grøn frokost

13.20-14.40

Hvad kan vi gøre ved problemerne?

Forebyggelse og tidlig intervention i forhold til børn og unge med mentale helbredsproblemer – hvad venter vi på?

ved klinisk professor Anne Amalie Elgaard Thorup, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, forfatter til bogen ”Hvordan styrker vi børn og unges mentale sundhed” (2022)

Hvordan løftes skylden fra børns og unges skuldre: kausalitet, skyld, skam og robusthed – et pædagogisk perspektiv

ved Karen Wistoft, professor mso ved DPU, Aarhus Universitet, forskningsleder, medlem af ekspertgrupper vedr. fremme af trivsel blandt børn og unge

ABC for mental sundhed – en forskningsbaseret forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme i praksis

ved institutleder, professor Vibeke Koushede, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, leder af ABC-programmet

Spørgsmål og debat

14.40-15.00

Kaffe og kage

15.00-15.50

Konklusioner og anbefalinger: Hvad siger fire centrale aktører? 

Ordstyreren præsenterer konferencens konklusioner og anbefalinger til et panel af fire centrale aktører, som på hver ti minutter giver deres bud på analyse og indsatser:

  • Dorte Torp Andreas, næstformand i Skolelederforeningen
  • Rasmus Edelberg, landsformand for Skole og Forældre
  • Lars Søgaard Jensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg
  • Mattias Tesfaye, Børne- og undervisningsminister

Spørgsmål og debat

15.50-16.00

Afslutning

ved Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet