DPU

Aarhus Universitets segl

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

10. Småbørnskonference på DPU 6. juni 2023

Om årets konference


I år kan DPUs Småbørnskonference fejre 10 års jubilæum. Det har været 10 år, hvor dagtilbudsområdet har fået stigende politisk og samfundsmæssig bevågenhed, men også en periode hvor kravene er øget, betingelserne er udfordret, og hvor der rapporteres om stigende mistrivsel blandt personale såvel som børn. På DPU følger vi udviklingen nøje, og i år har vi inviteret forskere med fingeren på pulsen til at præsentere deres aktuelle forskning bl.a. inden for forebyggende indsatser i forhold til børns trivsel og nye handleredskaber i relation til børn med særlige behov. Mulige veje til udvikling af småbørnspædagogisk praksis vil være et tema, som går igen i flere keynotes og workshops, ikke kun som en positiv bestræbelse, men også som et forhold, der potentielt kan øge presset på det pædagogiske personale.

Programmet er sammensat af fire keynote forelæsninger og fire workshops, som hver er ledsaget af dialog og refleksion.

Konferencen henvender sig til alle med interesse for små børns institutionsliv: Studerende, pædagogiske konsulenter, pædagogisk personale, ledere, politikere, ansatte på professionshøjskoler og i faglige organisationer.