DPU

Aarhus Universitets segl

Program

09.15                  Indtjekning og kaffe

09.30                  Velkomst v/Professor mso Eva Gulløv  

09.35                  Betydningen af tidlige forebyggende indsatser, opsporing og underretning i dagtilbud – rettet mod små børn i risiko for mistrivsel v/Lektor Kirsten Elisa Petersen  

10.35                  KORT PAUSE

10. 45                 Udvikling af pædagogisk praksis - professionelles arbejde med at skabe nye handleredskaber i relation til børn i særlige behov v/postdoc Ida Danneskiold-Samsøe

11.45                  Pædagogik under pres og genopstandelse? v/Lektor Jens Erik Kristensen

12.45                  FROKOST

13.35                  Fire Workshops

  1. Små børns digitale liv v/lektor Andreas Lieberoth 
  2. Pædagogers rolle i leg v/Ph.d. stipendiat Johan Bundgaard Nielsen
  3. Udvikling af børns deltagelsesmuligheder i hverdag- og rutinesituationer v/lektor Lone Svinth
  4. Er der tid til demokratisk dannelse i dagtilbuddet? v/ph.d.-stipendiat Greta Jimenez

14.35                  KAFFEPAUSE

14.55                  Samskabelse som kunsten at skabe og forandres sammen v/Lektor Lars Geer Hammershøj

15.55                  Afrunding v/Lektor Lone Svinth

16.00                  Tak for i dag