DPU

Aarhus Universitets segl

Program og oplæg

Program


09.15-09.30

Indtjekning og kaffe

09.30-09.35

Velkomst v/Lektor Lone Svinth  

09.35-10.35

 Levende Legekultur i dagtilbud v/Lektor Ditte Winther-Lindqvist  

10.35-10.45

KORT PAUSE

10. 45-11.45

Sprogscreening, sprogforståelser og sprogpædagogik v/lektor Lars Holm

11.45-12.45

Verdensomsorg og bæredygtighed i dagtilbud v/Post doc Marie Kolmos

12.45-13.35

FROKOST

13.35-14.35

 Fire Workshops

  • Store børnehavebørns liv i hverdag og ferier
  • Workshop – leg i praksis
  • Den gode pædagog – om pædagogens professionsdannelse
  • Tegneaktiviteter med børn i dagtilbud og udvikling af sociale kompetencer og sprog

14.35-14.55

KAFFEPAUSE

14.55-15.55

Dagtilbuddets påvirkning af familieliv v/Professor Eva Gulløv

15.55-16.00

Afrunding v/Lektor Lone Svinth

16.00

Tak for i dag

Oplæg

Ditte Winther-Lindqvist

Dagtilbuddet er det moderne børnelivs barndommens gade og spiller en afgørende rolle for legekulturen i dag, som er under stor forandring. PÅ baggrund af en 5-årig indsats i 5 kommuner i Danmark præsenteres arbejdet med at styrke en levende legekultur på 0-6 års området med fokus på barrierer og muligheder for at bidrage pædagogisk til legemiljøet og børns forestillingsverden. Med begreber om Legemod, legeledelse og legedidaktik tydeliggøres det, at vi ikke må tage legen eller legekulturen for givet og vi til gengæld med relativt simple greb kan styrke legens betingelser i dagtilbuddet både til gavn for børn, familier og de professionelle.

Marie Kolmos

Børn vokser i dag op i en klimaforandret verden, hvilket i de seneste år har afstedkommet et øget nationalt og internationalt fokus på vigtigheden af at bringe bæredygtighed på dagsordenen på daginstitutionsområdet. På baggrund af forsknings- og udviklingsprojektet ’Grøn omstilling og Verdensomsorg’ gives der eksempler på, hvordan pædagoger arbejder med at gøre globale bæredygtighedsproblemstillinger lokalt tilgængelige for børn, ligesom dilemmaer og muligheder i arbejdet med bæredygtighed udfoldes.

Lars Holm

Siden det i 2007 blev lovpligtigt for kommunerne at tilbyde sprogscreening af alle 3-årige børn, har der udviklet sig en omfattende sproglig evalueringspraksis i landets daginstitutioner. Denne keynote sætter fokus på, hvad det er for en forståelse af børnesprog, der gøres gældende i sprogscreeningerne, hvordan sprogscreeningerne rammesætter den sprogpædagogiske indsats, og i hvilket omfang sprogscreeningen har indfriet forventningerne.   

Eva Gulløv

I løbet af de sidste 50 år er det som bekendt blevet almindeligt for små børn at tilbringe en stor del af deres tid i vuggestuer og børnehaver. Disse institutioner har til opgave at hjælpe børn i deres sociale udvikling og forberede dem til skolen. I stigende grad er dette opdragende arbejde imidlertid også kommet til at omfatte forældre, der i dag forventes at organisere familielivet på måder, der støtter det institutionelle arbejde. Hvor dagtilbuddet engang var et tilbud til aflastning og støtte af familien, ser vi i dag, at familielivet i høj grad må organiseres ift. dagtilbuddet, og at forældre i nogen grad bliver vurderet på deres evne til at indfri de institutionelle forventninger.