DPU

Aarhus Universitets segl

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

11. småbørnskonference på DPU 10. juni 2024

Om årets konference


Velkommen til den 11. årlige småbørnskonference. Igen i år har vi inviteret forskere med fingeren på pulsen til at præsentere aktuel forskning i 0-6-årige børns institutions- og hverdagsliv.

I år vil de fire hovedoplæg være centreret omkring følgende temaer: Legekultur, sprog, bæredygtighed og dagtilbuddenes påvirkning af familieliv. Med forskellige teoretiske og forskningsmæssige forankringer deler oplægsholder en fælles optagethed af de politiske og institutionelle strømninger på dagtilbudsområdet anno 2024.

På konferencen kommer der også en række workshops, hvor der er mulighed for at indblik i aktuelle projekter og gå i en tæt dialog med forskerne. I år er der fire workshops: Store børnehavebørns liv i hverdag og ferier, Leg i praksis, Den gode pædagog – om pædagogens professionsdannelse og Tegneaktiviteter med børn i dagtilbud og udvikling af sociale kompetencer og sprog.

Konferencen henvender sig til alle med interesse for feltet: Studerende, pædagogiske konsulenter, pædagogisk personale, ledere, politikere, ansatte på professionshøjskoler og i faglige organisationer.