DPU

Aarhus Universitets segl

Oplægsholdere

Oplægsholdere og diskutanter

Christian Wain Leth, medarbejder i Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen, Indre Nørrebro

Christina Ruben, Teamleder, BBU Nørrebro-Bispebjerg - Kontaktperson og gadeplan, Socialforvaltningen, Borgercenter Børn og Unge

Daniel Kjorup, ung i Street-Lab, kulturbærer og arbejder bl.a. med kunst

Gitte Jørgensen er leder af Børnefamilie huset Buen Hillerød Kommune.

Emil R. Bech, stud.cand.psych ved Københavns Universitet, og aktuelt i forskningspraktik hos Morten Nissen ved DPU, Aarhus Universitet.

Jean Lave is an anthropologist and Professor Emerita from the University of California, Berkeley.   Her lifework challenges conventional theories of learning and education. She is known for her groundbreaking theory of situated learning, where she theorizes learning as changing participation in on-going changing practice.  Her upcoming book asks how we can recognize — and create —  counter-hegemonic learning projects that sustain conditions of possibility for personal/political transformation  among young people struggling from the societal margins.

Hakan Karakus, medarbejder i Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen, Indre Nørrebro.

Helle Rabøl Hansen, cand. jur, phd. og uafhængig forsker tilknyttet NO!SE, og har været tilknyttet som forsker projekt ’Brobygning og fællesskabende praksis’, ved DPU, Aarhus Universitet.

Ibrahim, medarbejder i Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen, Indre Nørrebro

Ida Schwartz, Ph.d., Cand. Psych, har især forsket i Børn og unge i vanskeligheder, Socialpædagogiske indsatser på anbringelsesområdet, Inklusion i skolen og Tværprofessionelt samarbejde.

Ivica Ilic, cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus Universitet, med speciale om Projekt Aktive Drenge. Baggrund som lærer indenfor specialområdet, nu praksisvejleder ved Center for Familie og Handikap i Fredensborg kommune.

Kristian H. Kofod, faglig leder og psykolog i U-turn, Københavns Kommune. Har arbejdet med unge med rusmiddelproblemer bl.a. gennem brug af kunst/æstetisk dokumentation, samt fællesskabende aktiviteter.

Line Lerche Mørck, ph.d., professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet, og leder af Velux-hum praksis-projektet ’Brobygning og fællesskabende praksis’. Praksisforskning sammen med børn, unge og voksne i marginale positioner, hvordan vi kombinerer forskning og praksisudvikling, samt hvordan fællesskaber og deltagere sammen kan skabe overskridelse af marginalisering.

Line Rønn Shakoor, Cand. pæd. i didaktik og materialitet. Underviser på københavns Professionshøjskole i kreativitet og formidler/ konsulent i praksisnær didaktik i EDUK.

Lisbeth Bryhl, kulturmedarbejder i Københavns kommune, Kapelvej 44 - dit kommunale hus med lokal social kultur.

Louis Bergenholtz, ung i Street-Lab, kulturbærer og medlem af Street-Labs bestyrelse.

Louise Klinge, Børne- og skoleforsker, ph.d., medlem af Børnerådet og NO!SE. Stifter og leder af Eduk, hvor der forskes i og formidles om relationer og rammer omkring børn og unges liv i daginstitution og skole, der bidrager til gode børneliv.

Marc Johansson, afdelingsleder hos Københavns kommune og leder af Gadepulsen.

Mathias Claësson, ung i Street-Lab, kulturbærer og medlem af Street-Labs bestyrelse.

Mikael Holm Conner, SSP-medarbejder i Hillerød Kommune.

Michael Østergaard, afdelingsleder, Hillerødholmsskolen.

Morten Nissen, ph.d., dr. psych. og professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet. Har udviklet teoretiske begreber om fællesskab, subjektivitet, praksis og standard gennem dialog med udvikling af socialt og pædagogisk arbejde med bl.a. unge stofbrugere.

Ross Deuchar, Professor of Criminology and Criminal Justice at the University of the West of Scotland, co-Director of the Interdisciplinary Research Unit on Crime, Policing and Social Justice. Ross is internationally well known for his research on gangs, masculinity, street culture, violence and gang desistance and also on policing, procedural justice and focused deterrence strategies. He has also done research in Denmark within prisons, spirituality and gang desistance, as well as preventive practices at Nørrebro.

Daniel Kjorup, ung i Street-Lab, kulturbærer og arbejder bl.a. med kunst

Søren Lerche, daglig leder af Street-Lab, højskolelærer, social og kulturel entreprenør ved Hillerød Kommune SSP/Basen.

Thyge Enevoldsen, Diakonikonsulent i Helsingør stift, SSP medarbejder i Hillerød kommune.  Fra 1991-2019 sognepræst i Grønnevang kirke - og medstifter af Kirke Care.

Tilde Mardahl-Hansen, lektor og leder af forskningsprogrammet Inklusion og Hverdagsliv, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Forsker i professionsfaglighed i relation til udvikling af inkluderende fællesskaber.

Tina Wilchen Christensen, ph.d., social antropolog. Forsker i hvorledes fællesskaber skabes og den enkeltes identificering med det, deltagelse i - og exit fra ekstreme grupperinger, samt forebyggende indsatser.

Tinne Simonsen, Faglig leder Frivillighed og forebyggelse, Kultur, Idræt og Fritid, Hillerød Kommune