DPU

Aarhus Universitets segl

Program

Mandag 13. marts

9.30-10              Registrering, kaffe, the og frugt

10-10.10            Velkomst

 • Ved Karina Vestergård Madsen, socialborgmester i Københavns kommune

10.10-10.40      Mistrivsel blandt unge - handler om følelsen af ikke at høre til

 • Ved Helle Rabøl Hansen 

10.40- 11.10    Fællesskabelse af meningsfulde praksisser med de berørte: Vi skal bryde grænser for at kunne brobygge – At bryde med velfærdsstatens silo- og målgruppe-tænkning

 • Ved Line Lerche Mørck

11.10-11.30      Spørgsmål og svar

 • Ved Helle Rabøl Hansen og Line Lerche Mørck

11.45-12.15      Critical Perspectives on the Impact of a ‘Public Health’ Model

 • Ved Ross Deuchar

12.15-12.45      Debat: Praksisudvikling i spændingsfeltet mellem ad-hoc fællesskabelse og reformering af velfærdsstaters forebyggelse: Hvad kan forebyggelsen i Danmark lære af Scotlands ændringer i forebyggelsen, og hvad kan man internationalt lære af Danmarks forebyggelse?

 • Ved Søren Lerche, Marc Johansson, Line Lerche Mørck og Ross Deuchar

12.45-13.30      Frokost

13.30-15.00      Workshops

Workshop ved Louise Klinge og Line Rønn Shakoor

 • Vi vil diskutere fællesskaber som Street-Lab og hvordan man i Danmark kan skabe alternative læringsrum, der kan inkludere børn og unge med diagnoser. Hvordan kan vi gennem frirum skabe trivsel og læring. Workshoppen tager afsæt i de seks grundlæggende behov: Tryghed, autonomi, kompetence, samhørighed, sundhed og oplevelsen af at bidrage til omverdenen.Med afsæt i disse seks behov, vil vi sammen undersøge Street-Lab og diskutere hvordan Street-Lab i praksis lykkes med at understøtte de seks behov for menneskelig trivsel. Vi inviterer til en fælles fordybelse og refleksion over hvad Street-Lab kan gøre for unge mennesker, og hvordan børn og unge, som ikke kan lykkes i skolesystemet, kan blive gode udgaver af sig selv i Street-Lab´s rammer.

Workshop ved Stephanie Schmachtel

 • Understanding and co-designing (new) orders of childrens’ “education and care landscapes”: (Reducing) educational and social barriers to include disadvantaged children in peripheral areas”. Et stort forebyggelses- og brobygningsprojekt i Sachsen-Anhalt, Tyskland, hvor et hold forskere belyser børns og voksnes deltagelse og perspektiver såvel som professionelles og administratorers praksis. Schmachtel diskuterer særligt samspillet mellem dokumentation, forskning og praksisudvikling.

Workshop ved Line Lerche Mørck, Mikael Holm Conner, Tinne Simonsen, Thyge Enevoldsen og Christina Ruben

 • Et praktiker og forsker perspektiv på det som projektet har døbt Hillerød modellen - SSP som Brobygning og Kulturbærere. I Hillerød er opbygning af fællesskaber, brobygning og netværk – på tværs af kommunale arenaer, på tværs af kommune og civilsamfund og på tværs af det sociale og kulturelle felt, kernen i det forebyggende arbejde, som er forankret i SSP/Basen.

Det har betydning for den måde man arbejder på, for organisering og for hvem og hvordan man ansætter f.eks. medarbejdere med ”ben i flere lejre”. Kom og deltaq i dialogen om ”Hillerødmodellens” fordele, ulemper og på hvilken måder modellen adskiller sig (og hvor den ikke gør) fra en mere traditionel tilgang til SSP-arbejde i danske kommuner.

Workshop ved Marc Johansson, Lisbeth Bryhl og Ivica Ilic

 • Hvordan bliver Nørrebros aktivistiske kultur en positiv del af vores måde at arbejde sammen på og hvilke afkast giver det på vores hverdag? Hvad er Streetdecency og hvordan udspiller det sig i vores arbejde? Diskussion af forholdet mellem kommunale bestræbelser om systemdreven forandring og den hverdags aktivistiske kultur.

15.15-16.00      Alternative Learning Projects: Changing Possibilities for Personal/political transformation

 • Ved Jean Lave

16.00-16.30      Spørgsmål og dialog med salen

 • Ved Line Lerche Mørck og Jean Lave
  Hvordan orienterer vi os i praksisudvikling i spændingsfeltet mellem samfundsforandringer, reformer og samskabelsen af forebyggelse på tværs af aktører? Hvad kan Street-Lab lære af produktionsskolernes ´både og’ position og workshop-læringen? Hvordan kan Forberedende Grund Uddannelse (FGU) lære af Street-Labs adhoc-fællesskabelse og Hillerød-modellens ’vilde samskabelse’?

Tirsdag 14. Marts

9.00-9.30           Ankomst: kaffe, the og frugt

9.30-9.40           Søren Lerche byder velkommen til dagens program

9.40-10.10        Hvad lærte vi fra gårsdagens dialoger og oplæg – som er relevant for forebyggelsen af mistrivsel?

 • Ved Christina Ruben, Helle Rabøl Hansen og Michael Østergaard

10.10-10.40      Hvordan forebygger man mistrivsel i Hillerødmodellen, og hvordan er det både del af SSP og samtidigt et alternativ til SSP?

 • Ved Tina Wilchen Christensen i dialog med Line Lerche Mørck:

11.00-11.30      Hvordan kan et mere nuanceret ’fælles tredje’ begreb inspirere til fællesskabende praksisser i vores velfærdsstat?

 • Ved Ida Schwartz i dialog med Morten Nissen

11.30-12.00      Spørgsmål og svar

 • Ved Line Lerche Mørck, Tina Wilchen Christensen, Morten Nissen og Ida Schwartz

12.00-13.00      Frokost

13.00-14.30      Workshops

Workshop ved Kristian H. Kofod, Emil R. Bech og Morten Nissen

 • Meningsfuld dokumentation. I U-turn i København udvikler man på de forskellige former for fremstilling, som er med til at danne både personer, institutioner og fagligheder, i form af viden, refleksion, identitet og anerkendelse. Disse går lige fra æstetiske dokumenter om identitet til en wiki-manual, der dynamisk beskriver organisationens praksisser. Kan man forbinde forskellige genrer og medier, og inddrage forskellige stemmer i disse fremstillinger, på måder der skaber indsigt, gensidigt engagement, mening og gode relationer? I inviteres med i dette udviklingsarbejde.

Workshop ved Mathias Claësson, Gitte Jørgensen, Louis Bergenholtz og Daniel Kjorup

 • Street-Lab - Det Fællesskabende Medborgerhus. Hvor vi diskuterer, hvad Street-Lab’s Fællesskabende Medborgerhus kan – set fra et unge perspektiv og et samskabelses perspektiv. Vi går tæt på betydningen af fællessskabelses-processerne af forskellige dele af Street-labs praksis – såsom Grafitti-kunstvæggen, DIY–skatepark og Sommercamps.

Workshop ved Ibrahim, Christian Wain Leth, & Hakan Karakus

 • Gadepulsen – En præsentation af Gadepulsens måde at arbejde på. På workshoppen diskuterer vi nogle af de mange gråzoner, vi oplever i det daglige forebyggende arbejde på Indre Nørrebro.

Workshop ved Tinne Simonsen & Tina Wilchen Christensen

 • Den Sociokulturelle Landsby. Hvordan skabes muligheder for netværk og social kapital? Prøv hvordan man i den sociokulturelle landsby licenserer relationer. Hvad er de primære redskaber, når vi skal lære om andres eksistens og dermed samskabe på tværs af organisationer.

14.45-17.00      Bogreception: Fællesskabende Praksisser

14.45-15.00      Line Lerche Mørck introducerer bogens kapitler med illustrationer fra bogens kapitler

15.00-15.30      Læsninger af Fællesskabende praksisser – vi hører fra en forsker og en praktiker

 • Forsker-oplæg: Tilde Mardahl-Hansen
 • Praktiker-oplæg: Gitte Jørgensen

15.45-16.30      Fri snak over bobler, vin, snack, frugt og chips