DPU

Aarhus Universitets segl

Afslutningskonference på DPU:

Brobygning og Fællesskabende Praksis

Hvordan kan vi imødegå den aktuelle trivselskrise blandt børn
gennem brobygning og fællesskabende praksisser?
Konference på DPU i København 13. marts - 14. marts 2023.

Om konferencen

Mange sociale interventioner har fokus på problemer hos de unge og er ofte meget individualiserede. Men hvad sker der, når indsatsen er en invitation til et fællesskab? Det har forskere og praktikere på tværs af to byer undersøgt. Forebyggelse og fællesskabende praksis handler om at skabe inkluderende fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund nye muligheder for at handle sammen.

Konferencen er sammensat af foredrag, paneldebatter og workshops ved professionelle og førende forskere fra både Danmark, Tyskland, Skotland og USA. Forskerne har fokus på fællesskab som social intervention. Hvordan kan man forebygge mistrivsel, ensomhed, psykisk sygdom, misbrug og kriminalitet ved at invitere ind i nye fællesskaber og have fokus på hvordan vi sammen skaber ressourcer frem for kun at have fokus på problemer? Efter alle oplæg har du mulighed for at stille fremadrettede og kritiske spørgsmål om problemstillinger med direkte relevans for dit eget arbejde.

Konferencen er en del af forskningsprojektet ”Brobygning og fællesskabende praksis”, der er forankret på DPU, Aarhus Universitet, og i forbindelse med konferencen lanceres den nye bog Fællesskabende Praksisser fra Frydenlund Academic, som er inkluderet i deltagerprisen.

Forskningsprojektet ”Brobygning og fællesskabende praksis” er finansieret af Velux-Fonden, og involverer Den Sociokulturelle Landsby, Street-Lab fra Hillerød, samt Gadepulsens Projekt Aktive Drenge, fra Nørrebro. Hensigten er at dele forskningsresultater, metoder og erfaringer til hele Danmark.

Forskningsprojektet er finansiereret med 5 millioner kr. af VELUXFONDEN.

Tid og sted

Den 13.-14. marts 2023

DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Deltagerpris og tilmelding

  • Pris for deltagelse: DKK 1.000,00
  • Nedsat pris for studerende: DKK 250,00

Inkluderet i prisen er et eksemplar af den nye bog Fællesskabende Praksisser fra Frydenlund Academic

Deltagelse er gratis for projektrelaterede deltagere.