DPU

Aarhus Universitets segl

Danskfaget i mål? - lærerige rejser og didaktiske destinationer

Cursiv-konference 27. februar 2014

Konferencen var foranlediget af en tid med nye mål for dansk i læreruddannelsen og nye rammer og mål for folkeskolens danskfag.Den markerede samtidig udgivelsen af Cursiv #12 i Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)'s videnskabelige skriftserie.

Velkomst

Mads Haugsted, lektor i dansk, ph.d., og Helle Rørbech, videnskabelig assistent, ph.d. Begge Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Diskussion af danskfaget i nye rammer; veje og vildveje: Set fra læreruddannelsen

Oplæg ved Niels Mølgaard, lektor i dansk, VIA UC, og censorformand i dansk

Diskussion af danskfaget i nye rammer; veje og vildveje: Set fra grundskolen

Oplæg ved Jeppe Bundsgaard, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, medlem af arbejdsgruppen for forenklede Fælles Mål, dansk

Nye destinationer for danskfagets it-didaktik: Skribenter i dialog

  • Thorkild Hanghøj, lektor, ph.d., Institut for kommunikation, Aalborg Universitet
  • Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, og lektor i dansk, VIA UC
  • Diskussion og spørgsmål

Andre Genrer, nye læremidler og opgaver i danskfaget: Skribenter i dialog

Didaktisk drifting - Opsamling og perspektiver

Oplæg ved Thomas Illum Hansen, videncenterleder, ph.d., UC Lillebælt