DPU

Aarhus Universitets segl

Sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i ghetto-lignende boligområder

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet "Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i ghetto-lignende boligområder" undersøger sundhedsplejens forskellige indsatser rettet mod små børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder. I forskningsprojektet sættes fokus på betydningen af sundhedsplejens indsatser for små børn og deres familier med en særlig opmærksomhed omkring de socialt og psykologisk udsatte børnefamilier, og herunder også betydningen af de tidlige indsatser for etniske minoritetsfamilier.

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.

Projektet følger arbejdet hos sundhedsplejen på Nørrebro i København og sætter særligt fokus på sundhedsplejens projekt: "En god start på livet", der er et 3-årigt projekt finansieret af Haraldsgadekvarterets Områdeløft og Social- og Integrationsministeriet.

Projektets mål

Forskningsprojektet

  • Har fokus på sundhedsplejens arbejde med udsatte børn i førskolealderen og deres familier
  • Har et særskilt fokus på sundhedsplejeindsatser i udsatte boligområder
  • Kortlægger sundhedsplejens indsatser i et udsat boligområde (Haraldsgadekvarteret)
  • Fremlægger anbefalinger til, hvordan sundhedsplejeindsatser i udsatte boligområder fremover kan styrkes.

Forskningsrapporter som E-bøger

Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre

Af Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund og Lars Ladefoged