DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om forskningsområdet

Radikalisering og bandeinvolvering - Forebyggelse og exit

Forskningsområdet undersøger unges og voksnes indgange, deltagelse og bevægelser i og på tværs af ekstreme politiske/religiøse miljøer, kriminelle netværk, bande- og rockgrupperinger samt de sociale mekanismer og pædagogiske indsatser, der muliggør alternative livsbaner.

Der udvikles ny viden om sammenhænge mellem større samfundsmæssige bevægelser og individers deltagelse i ekstreme politiske/religiøse miljøer, bande og rockergrupperinger samt de mekanismer og interventioner, der har betydning for individets mulighed for at bevæge sig videre fra kriminelle og voldelige miljøer og etablere et nyt liv. Der arbejdes med såvel begrebsudvikling, som praksisforskning. Vi undersøger og redefinerer begreber som radikalisering, bandeinvolvering, marginalisering og (dis)engagement. Forskningen har derigennem til formål at bidrage til praksisudviklingen af interventionspraksis og policy, for derigennem at forebygge radikalisering, forbedre løsrivelsesmuligheder samt nytænke exit-programmer.

Feltet mangler generelt dybdegående praksisanalyser af, hvordan man konkret gør i forskellige exit og forebyggelses indsatser - herunder hvilken betydning det har for målgruppen. Metodologisk arbejdes der med at beskrive handlemuligheder af relevans for udviklingen af praksis. Handlemuligheder reflekteres i samarbejde med medforskere, bl.a. brugere af indsatser, såkaldte formers og professionelle.

Feltet kræver fortløbende etiske overvejelser over dilemmaer og handlemuligheder, således arbejdes der også med udviklingen af en ”situeret etik”.

Formål:

  • Grundforskning i omfattende identitetsforandringer, overskridende læring og tilhørsforhold – med fokus på sammenhængen mellem individuelle og samfundsmæssige bevægelser, der kan muliggøre overskridelse af bandeinvolvering og radikalisering
  • at bidrage til at nytænke exit-muligheder
  • undersøgelse af og udvikling af kategoriseringssystemer og disses betydninger for hvem vi opfatter som radikal, ekstrem eller marginaliseret
  • Udvikling af dokumentationsformer indenfor forebyggelse og exit indsatser
  • Resultaterne fra forskningsområdet formidles løbende via workshops og seminar, videnskabelige artikler og rapporter.